BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prędki Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Stałe i zmienne czynniki produkcji w badaniu efektywności kosztowej za pomocą metody DEA
Fixed and Variable Factors of Production in Cost Efficiency Examinations with the Help DEA Method
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2002, vol. 49, z. 3, s. 121-134, bibliogr. 16 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Pomiar efektywności, Wnioskowanie bayesowskie, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Efficiency measurement, Bayesian inference, Data Envelopment Analysis (DEA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie zastosowań metody DEA (Data Envelopment Analysis) do badania krótkookresowej efektywności kosztowej tj. przy uwzględnieniu podziału na stałe oraz zmienne czynniki produkcji. W pracy zostało także zawarte porównanie wyników otrzymanych metodą analizy otoczki danych z rezultatami uzyskanymi przez niego w pracy wykorzystującej bayesowski model efektów losowych (do obliczeń użyto tych samych panelowych danych źródłowych).

The paper concern in what way, with the help DEA method, calculate technical, allocative and cost efficiency level to take into consideration fixed factors of production. Modified, in that way, linear programs have applied in empirical example to be based on the real data. The example include comparison with results received independently with the help stochastic, frontier cost function model.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigner D., Lovell C.A.K., Schmidt P., Formulation and estimation of stochastic frontier production function models, 1977, Journal of Econometrics 6.
 2. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., Some models for estimating technical and scale inefficiencies in DEA, 1984, Management Science 30(9), str. 1078-1091.
 3. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the Efficiency of Decision Making Units, 1978, European Journal of Operational Research 2(6), str. 429-444.
 4. Fare R., Grosskopf S., Lovell C.A.K., Production Frontiers, 1994, Cambridge University Press.
 5. Kania E., Zastosowanie metody DEA do porównania efektywności kształcenia w szkołach wyższych, Katowice 1998, Ekonometria czasu transformacji (Materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków AE Polski Południowej), str. 187-196.
 6. Koop G., Osiewalski J., Steel M.E.J., Bayesian efficiency analysis with a flexible form: The AIM cost function, 1994, Journal of Business and Economic Statistics 12, p. 93-106.
 7. Koop G., Osiewalski J., Steel M.E.J., Bayesian efficiency analysis through individual effects: Hospital cost frontiers, 1997, Journal of Econometrics 76, str. 77-105.
 8. Kopczewski T., Racjonalność zachowań banków komercyjnych w Polsce w latach 1994-1997, 1999, Uniwersytet Warszawski, (praca doktorska).
 9. Meeusen W, Van den Broeck J., Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error, 1977, International Economic Review 8.
 10. Osiewalski J., Marzec J., Bayesian analysis of cost efficiency with an application to bank branches, UJ Kraków 1998, Global Trends and Changes in European Banking, str. 151-166.
 11. Prędki A., Analiza efektywności za pomocą metody DEA: podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, 2000 (Przegląd Statystyczny, w druku).
 12. Prędki A., Zastosowanie metody DEA do pomiaru i dekompozycji efektywności kosztowej, 2001, Materiały z XXXVII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków AE Polski Południowej.
 13. Rogowski G., Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego, 1998, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 14. Sueyoshi T., Measuring Efficiences and Returns to Stale of Nippon Telegraph..., 1997, Management Science 43(6), str. 779-796.
 15. Wang D., On the Measurement of Efficiency, 1997, The Royal Veterinary and Agricultural University, Denmark (Ph.D. Dissertation).
 16. Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich), 2000, opracowanie w ramach grantu KBN nr 1-H02B-022-18 (Przegląd Statystyczny, w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu