BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szreder Mirosław
Tytuł
Prior probabilities - the pleasure of bayesian inference
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2002, vol. 49, z. 4, s. 7-17, bibliogr. 29 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Wnioskowanie bayesowskie, Teoria statystyki, Rachunek prawdopodobieństwa
Bayesian inference, Theory of statistics, Calculus of probability
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule tym scharakteryzowano rolę wiedzy a priori w bayesowskim wnioskowaniu statystycznym i przedstawiono najważniejsze powody, dla których niektórzy statystycy nie godzą się na wykorzystanie w procesie wnioskowania apriorycznych ocen szacowanych parametrów, w tym opinii wyrażonych w formie prawdopodobieństw subiektywnych. Podniesione zostały także inne związane z tym zagadnieniem problemy, takie jak umiejętność formułowania opinii a priori i sposoby agregacji rozkładów subiektywnych kilku ekspertów. Artykuł kończy się omówieniem eksperymentu przeprowadzonego przez autora, którego celem było określenie, na ile formułując swoje przekonania aprioryczne jesteśmy je skłonni weryfikować i zmieniać pod wpływem nowej informacji, w tym tej o różnych od naszej opiniach innych osób (ekspertów).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Applebaum D. [1996], Probability and Information, An Integrated Approach. Cambridge University Press
 2. Barnett V. [1991], Sample Survey, Principles & Methods. Hodder and Stoughton.
 3. Berger J. [1980], Statistical Decision Theory: Foundations, Concepts, and Methods. Springer Verlag.
 4. Bordley R.F. [1983], A Bayesian Model of Group Polarization. Organizational Behaviour and Human Performance, vol. 32.
 5. Box G.E.P., Tiao G.C. [1973], Bayesian Inference in Statistical Analysis, Addison-Wesley, Massachusetts.
 6. Czerwiński Z. [1985], O jakości modelu ekonometrycznego (refleksje nad artykułem Z. Hellwiga), Przegląd Statystyczny, no. 3, p. 269-277.
 7. Dale A.I. [1991], A History of Inverse Probability. From Thomas Bayes to Karl Pearson. Springer Verlag.
 8. Dochy F.J.R.C. [1992], Assessment of Prior Knowledge as a Determinant for Future Learning. Open University of Netherlands.
 9. Foreman E.K. [1991], Survey Sampling Principles. Marcel Dekker, Inc.
 10. Genest Ch., Zidek J.V. [1986], Combining probability distributions: A critique and annoated bibliography, Statistical Science, no. 1.
 11. Hamouda O.F., Rowley R. [1996], Probability in Economics, Routledge.
 12. Hampton J.M., Moore P.G., Thomas H. [1973], Subjective probability and its measurement, Journal of the Royal Statistical Society, ser. A, vol. 136.
 13. Hellwig Z. [1976], O jakości modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny, no. l, p. 3-23.
 14. Isaac R. [1995], The Pleasures of Probability, Springer Verlag.
 15. Jeffreys H. [1967], Theory of Probability, Clarendod Press, Oxford.
 16. Judge G.G., Bock M.E. [1978], The Statistical Implications of Pre-Test and Stein-Rule Estimators in Econometrics, North Holland Publ. Comp., Amsterdam.
 17. Judge G.G., Griffiths WE., Hill R.C., Lutkepohl H., Lee T.C. [1985], The Theory and Practice of Econometrics (2nd ed.), J. Wiley, New York.
 18. Kahneman D., Tversky A. [1972], Subjective probability: a judgment of representativeness, in C.A.S. Steal von Holstein (ed.): The Concept of Probability in Psychological Experiments, Academic Press.
 19. Krzysztofiak M., Szreder M. [1993], Krytycznie o metodach zapewniających spełnienie postulatu koincydencji, Przegląd Statystyczny, no. 3-4, p. 323-334.
 20. Learner E.E. [1983], Let's take the con out of econometrics, American Economic Review, 73, p. 31-43.
 21. Learner E.E. [1985], Self-interpretation, Economics and Philosophy, no. 1, p. 295-302.
 22. Ludke R.L., Strauss F.F., Gustafson D.H. [1977], Comparison of five methods for estimating subjective probability distributions, Organizational Behaviour and Human Performance, vol. 19.
 23. Popper K.R. [1962], Conjectures and Refutations: The growth of scientific knowledge. Basic Book, New York.
 24. Szreder M. [1992], Koincydencja - problem pozorny czy rzeczywisty?, Przegląd Statystyczny, no. 3-4, p. 365-370.
 25. Szreder M., Osiewalski J. [1991], Przykład bayesowskiej estymacji modelu rynku w nierównowadze z wykorzystaniem subiektywnych rozkładów a priori, Przegląd Statystyczny, nr 3-4.
 26. Szreder M., Osiewalski J. [1992], Subjective Probability Distributions in Bayesian Estimation of All-Excess-Demand Model (Revised Paper). Discussion Paper no. 92/7, University of Leicester, Department of Economics.
 27. Verbraak H.L.F. [1990], The Logic of Objective Bayesianism, Amsterdam.
 28. Walley P. [1991], Statistical Reasoning with Imprecise Probabilities. Chapman & Hall.
 29. Wang Ch. [1993], Sense and Nonsense of Statistical Inference; Controversy, Misuse, and Subtlety. Marcel Dekker.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu