BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabik Ewa
Tytuł
Aukcje z losową liczbą kupców: typowe rozkłady
Auctions with a Random Number of Bidders Displaying a Typical Probability Distributions
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2002, vol. 49, z. 4, s. 19-29, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Aukcje, Teoria gier, Ekonometria
Auctions, Game theory, Econometrics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Teoria aukcji jest jedną z najbardziej znanych dziedzin współczesnej ekonometrii. Najbardziej znanym modelem aukcji jest model zaprezentowany w 1982 roku przez Paula Milgroma i Roberta Webera, rozważający problemy aukcji w kontekście teorii gier. Nawiązując do pracy Prestona McAfee oraz Johna McMillana przedstawiającej ogólny model aukcji z losową liczbą kupców, autorzy wykazują, że element niepewności, a dokładnie założenie, że w aukcji uczestniczy co najwyżej n kupców, zmniejsza wysokość optymalnej oferty. Wynika to z faktu, że nie wszyscy potencjalni kupcy wezmą udział w aukcji. Odwrotnie rzecz ma się z dochodem sprzedawcy. Jeżeli liczba uczestników aukcji jest zmienną losową to dochód sprzedawcy będzie niższy, co wykazali w 1987 roku McAfee i McMillan

A general model of auctions was developed in 1982 by Paul R. Milgrom and Robert J. Weber. This model is based on the following assumptions: the bidder are risk-neutral, they are symmetric, their private valuation are independent and the number of bidders is constant and equal to n. In 1987 R. Preston McAfee and John McMillan presented an auction theory with a stochastic number of bidders. Among other things they showed that if the bidders have constant absolute risk aversion, the seller's revenue is an average higher if he conceales the number of bidders than if he reveals it. The aim of this paper is to determine the optimal bid for bidder for typical probability distribution of the number of bidders. We are going to present the relevant theorem which yield information about the optimal bid of the bidder. General conclusion to be inferred from this paper is that the optimal bid of bidder can be lower if the number of opponents is a random variable of a given distribution (at most equal to n) than if it is constant and exactly equal to n.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drabik E., Zastosowania Teorii Gier do Inwestowania w Papiery Wartościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
  2. Drabik E., Aukcje jako gry, Przegląd Statystyczny Nr 4 (1999), str. 449-467.
  3. Drabik E., Aukcja pierwszej ceny z losowa liczbą kupców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 320, Mikroekonometria w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, str. 193-208.
  4. Laffont J.J., Ossard H., Vuong Q.: Econometrics of first-price auctions, Econometrica Vol. 63, No 4 (1995), pp. 953-980.
  5. McAffe R.P., McMillan: Auctions and Bidding, Journal of Economic Literature, (1987), pp. 699-738.
  6. McAffe R.P., McMillan: Auctions with a stochastic number of bidders, Journal of Economic Theory, 43 (1987), pp. 1-19.
  7. Milgrom P.R., Weber R.: A theory of auctions and competitive bidding, Econometrica Vol. 50, No 5, s. 1089-1122.
  8. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
  9. Vickrey W.: Counter speculation, auctions and competitive seales tenders, Journal of Finance 16 (1961), 8-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu