BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Marczak Krystyna
Tytuł
Reformy społeczne w Polsce w świetle systemu finansowego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 39-49, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Rola państwa w gospodarce, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Reforma służby zdrowia, Reforma oświaty, Reforma ubezpieczeń społecznych, Reforma systemu emerytalnego
States' role in economy, Systemic transformation, Health care reform, Educational system reforms, Social insurance reform, Pension system reform
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę najważniejszych reform społecznych w Polsce w latach 90-tych i poddano je ocenie. Przeanalizowano następujące reformy: samorządu terytorialnego, ochrony zdrowia, systemu edukacyjnego i systemu rentowo-emerytalnego.

The paper presents an essence of the most important social reforms in Poland and its estimation in 90's. Some reforms such as self-government reform, reform in health service system, education system reform and retirement-annuity reform has been analysed by the author. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Frąckiewicz-Wronka A. (1998): Reforma systemu opieki, zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego.
 2. Golinowska S. (1996) (red.): Polityka społeczna w latach 1994-1996. Procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki. Warszawa: IPiSS.
 3. Golinowska S. (2000): Polityka Społeczna, koncepcje - instytucje - koszty. Warszawa: Poltext.
 4. Grabczan W. (1998): System otwartych funduszy emerytalnych jako element nowego systemu zabezpieczenia społecznego. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, informacja nr 642.
 5. Jarzębowska M. (1999): Dochody gmin, powiatów i województw. "Samorząd Terytorialny" nr 10.
 6. Karliński W., Nielicki A., Piaskowska J. (2000): Polska powiatowa w roku 1999 - ogólna charakterystyka. "Samorząd Terytorialny" nr 9.
 7. Piotrowska-Marczak K. (1999): Ekonomiczno-Społeczne uwarunkowania systemu ubezpieczeń kapitałowych i repartycyjnych. W: Rączaszek A. (red.): Demograficzne i społeczne uwarunkowania ubezpieczeń. Katowice: AE w Katowicach.
 8. Piotrowska-Marczak K. (1999): Reforma ochrony zdrowia w Polsce - implikacje międzynarodowe. W: Walczak-Duraj D. (red.): Społeczne aspekty reformowania służby zdrowia. Łódź: Wyd. Omega-Praksis.
 9. Piotrowska-Marczak K. (2000): Aktualne problemy systemu finansowego w Polsce w warunkach konsolidacji z UE. W: Gagacka M. (red.): Gospodarka rynkowa w Polsce w drodze do Unii Europejskiej. Radom: Politechnika Radomska.
 10. Piotrowska-Marczak K. (2001): Przekształcenia systemu finansowego w Polsce. W: Słomiany A. (Ed.): The Czech economy at the turn ofthe Millenium, Brno.
 11. Piotrowska-Marczak K. (2001): Perspektywy rozwoju samorządu lokalnego. VII Kongres Ekonomistów Polskich, z. 9.
 12. Włodarczyk C. (1998): Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Studium Polityki Zdrowotnej. Kraków: "Versalius".
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy nr 2164 z sierpnia 2000.
 14. DzU nr 65 z 1990 roku, poz. 385.
 15. DzU nr 95 z 1991 roku, poz. 425.
 16. DzU nr 101 z 1995 roku, poz. 504.
 17. DzU nr 117 z 1998 roku, poz. 759.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu