BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bień Witold
Tytuł
Wpływ realnej aprecjacji kursu złotego na obroty z zagranicą i na równowagę płatniczą kraju
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 59-66
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Polityka walutowa, Kurs walutowy, Bilans handlowy, Bilans płatniczy, Zadłużenie zagraniczne
Foreign trade, Exchange rate policy, Exchange rates, Trade balance, Balance of payments, Foreign debt
Abstrakt
Podstawowa przyczyna wpływająca na występowanie poważnego deficytu handlowego i płatniczego utrzymującego się w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat wynika z realnej aprecjacji złotego w stosunku do walut zagranicznych. Postępująca, realna aprecjacja złotego odbija się ujemnie na opłacalności eksportu i wpływa na wzrost opłacalności importu. W artykule autor rozpatruje konieczne rozwiązania w celu zaktywizowania wzrostu eksportu i jego zdynamizowania oraz postuluje konieczność prawidłowej polityki kursowej.

Trade and payments deficit, which is currently visible in Poland since few years result from real appreciation of złoty in relation to foreign currencies. Progressive real appreciation of złoty has bad influence on export profitability and has influence on growth of import profitability. Some solutions connected with export's growth, its dynamism and necessity of true exchange rate policy were presented in this paper. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu