BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadyńska Anna, Hadyński Jakub
Tytuł
Kierunki i perspektywy rozwoju programów rolnośrodowiskowych UE
The Perspectives and Directions of Development of Agri-Environmental Programmes in the EU
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 137-141, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Pomoc regionalna UE, Programy UE, Wieś
Common Agricultural Policy (CAP), EU regional aid, EU programme, Village
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy przedstawili kierunki wdrażania, w tym określili priorytety oraz finansowanie polityki rolnośrodowiskowej w krajach UE. Z założenia podmiotem badań były kraje UE-15, ponieważ polityka rolnośrodowiskowa została opracowana w drodze negocjacji pomiędzy krajami członkowskimi "starej" Wspólnoty, natomiast "nowe" kraje członkowskie zostały zobowiązane do wdrożenia istniejących rozwiązań unijnej polityki rolnośrodowiskowej.

This study aims at providing the directions of implementation and financing of Agri-environmental policy (AEP) in the EU. The AEP has occurred in a result of negotiation processes between 'old' Member States. In this regard, New Member states are obligated to provide the measures set by 'Old' Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buller, H., Geoff, A. Wilson., Höll, A. 2000: Agri-environmental Policy in the EU. Ashgate.
 2. Dwyer J., Baldock D., Beaufoy G., Bennett H., Lowe P., Ward N. 2002: Comparative report; Europe's Rural Future - The Nature of Rural Development II; Rural Development in an Enlarging European Union; December.
 3. Economic Evaluation of Agi-Environment Schemes. 2002: CJC Konsulting, Dep, of Land Economy Cambridge University, 2002.
 4. EEA, European Environment Agency. 2004: Agriculture and the environment in the EU accession countries. Implications of applying the EU common agricultural policy. Environmental issue report, No 37.
 5. European Commission. 1999: Bruksela.
 6. European Commission. 2004: European Commission; DO Agriculture; Bruksela, 15.07.2004.
 7. Final Report 2004: Impact assessment of rural development programmes in view of post 2006 rural development policy; DO Agriculture; November.
 8. Maciejczak M. 2004: Perspektywy wdrażania programów rolnośrodowiskowych w Polsce na przykładzie Doliny Biebrzy. WWF Polska, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, Warszawa.
 9. Perspektywy. 2004: Perspektywy finansowe na lata 2007-2013. KEE; Bruksela, 14.07.2004; KOM(2004) 487; Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego.
 10. Ribbe L. 2004: Observations on the Environmental Compatibility of the EU Agricultural Budget, Euronatur/ABL.
 11. The potential environmental impacts of the CAP reform agreement, Final Report for Department for Environment, Food and Rural Affairs, GFA-RACE Partners Limited in association with IEEP, report No GRP- P-172, 2003.
 12. Working Document 1998: European Commission; DOVI, VI/7655/98 of 9.11.1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu