BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jalinik Mikołaj
Tytuł
Możliwości rozwoju turystyki w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego
Possibility of Tourism Development the South - Eastern Part of Podlaskie Voivodeship
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 142-147, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Atrakcyjność turystyczna, Produkt turystyczny, Promocja walorów regionu
Agrotourism, Touristic attractiveness, Tourist product, Promotion of region value
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Województwo podlaskie, a szczególnie cztery jego powiaty: białostocki, bielski, hajnowski i siemiatycki nie są często odwiedzane przez turystów, co z kolei wiąże się z niewykorzystaniem występujących tam walorów turystycznych. Autor podjął analizę zachowanego tam unikatowego zbioru markowych produktów turystycznych, niespotykanych w innych regionach kraju, takich jak młyny, skanseny, wiatraki, regionalne budownictwo, rzemiosło i kuchnia . Jednak aby istniejący tam potencjał turystyczny został właściwie zagospodarowany, niezbędne są działania marketingowe i doradcze, a głównie promocyjne tego regionu. Zdaniem autora, rozwijanie działalności turystycznej mogłoby przyczynić się do poprawy warunków materialnych lokalnej społeczności i regionu.

Agricultural activity should be developed in those areas where a touristic potential can be found. The areas where such a potential exists are powiatships of Białystok, Bielsko-Podlaski, Hajnówka and Siemiatycze. For a touristic product to have customers it is essential to do some marketing and advisory activities. Organizational skills of service providers are also very important. Generally, it should be stated that to develop touristic activity in powiatships it is vital to engage local governments, which should inspire and support the development of economic initiatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielawska I. i in. 2001: Turystyka w województwie podlaskim. Wyd. PB, Białystok.
  2. Drzewiecki M. 2001: Podstawy agroturystyki. Wyd. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
  3. Holloway J.C., Robinson C. 1997: Marketing w turystyce. PWE, Warszawa.
  4. Informacja Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
  5. Jalinik M. 2002: Rozwój gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agmbiznesu, Warszawa - Bydgoszcz, tom IV, Zeszyt 6.
  6. Jalinik M. 2004: Działalność stowarzyszeń agrourystycznych województwa podlaskiego w opinii właścicieli gospodarstw agroturystycznych. [W:] Turystyka w rozwoju lokalnym. Wyd. SGGW.
  7. Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 2004.
  8. Skiba A.. 2004: Profity z non profiu. Gazeta Prawna, nr 195.
  9. Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu