BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlachta Jacek
Tytuł
Wieloletnie programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Walii
Long-Term Programs for the Socioeconomic Develpoment of Wales
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 7-8, s. 83-96, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Fundusze strukturalne
Spatial development, Social economic development, Structural funds
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Walia
Wales
Abstrakt
W Walii ma miejsce kompleksowe podejście do kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Zestaw zaakceptowanych przez rząd Narodowego Zgromadzenia Walii dokumentów strategicznych stanowi logiczną i spójną wewnętrznie całość. Dokumenty programowe dotyczą całokształtu problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych. Długookresowy charakter ma koncepcja przestrzennego zagospodarowania określająca ramy terytorialne zmian zachodzących w Walii oraz strategia środowiskowa Walii promująca trwały i zrównoważony rozwój kraju. Podstawą bieżącej polityki rozwojowej Walii jest dokument średniookresowy. Jest on wykorzystywany dla opracowania programów operacyjnych, w tym także na potrzeby Unii Europejskiej. Wszystkie te strategie są systematycznie co około pięć-siedem lat aktualizowane. Prace nad tymi dokumentami są prowadzone w sposób ciągły. Wszystkie dokumenty strategiczne Walii zostały poddane bardzo solidnemu procesowi konsultacji społecznej. Założenia rozwoju społeczno-gospodarczego Walii zostały podporządkowane Strategii z Lizbony i Goeteborga z 2000 i 2001 roku oraz Odnowionej Strategii Lizbońskiej z 2005 roku, służącej przekształceniu Unii Europejskiej w najbardziej konkurencyjną gospodarkę światową do 2010 roku.

The article examines the model and programs for the socioeconomic development of Wales. As a result of a devolution process, Wales gained the possibility of independently programming its developing policy in the 21st century. Wales is also a major beneficiary of European structural funds, as a result of which its national strategies must be in line with the priorities of European regional policy. The main value of the article is that it assesses, in a uniform analytical arrangement, the most important strategic long-term and medium-term documents of Wales, including a plan for the regional development of the country, a long-term concept for environmental policy, a medium-term strategy of socioeconomic development and a section of the National Strategic Reference Framework for 2007-2013 applying to Wales. All these documents represent an internally consistent arrangement, which also applies to studies prepared for the needs of the European Union.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Draft National Strategie Reference Framework. EU Structural Funds Programmes 2007-2013, [2006], Department of Trade and Industry, Londyn.
  2. Our Environment. Our Future. Yours Views. The Consultation on the Environment Strategy for Wales, [2005], Welsh Assembly Government, Cardiff.
  3. People, Places, Futures. The Wales Spatial Plan, [2004], Welsh Assembly Government, Cardiff.
  4. Skills and Employment Action Plan, [2005], Welsh Assembly Government, Cardiff.
  5. Wales. A Better Country, The Strategic Agenda of the Welsh Assembly Government, [2003], Welsh Assembly Government, Cardiff.
  6. Wales. A Vibrant Economy. The Welsh Assembly Government's Strategic Framework for Economic Development, [2005], Welsh Assembly Government, Cardiff.
  7. Wales for Innovation. The Welsh Assembly Government's Action Plan for Innovation, [2003], Welsh Assembly Government, Cardiff.
  8. (A) Winning Wales. The National Economic Development Strategy of the Welsh Assembly Government, [2002], Welsh Assembly Government, Cardiff.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu