BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Bezpieczeństwo zabawek - wybrane sposoby badań oraz analiza przypadków wprowadzenia do obrotu zabawek niebezpiecznych
Safety of Toys - selected Testing Methods and the Analysis of Cases of Introducing Dangerous Toys into Commercial Traffic
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 685, s. 67-84, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Informacja konsumencka, Znaki towarowe, Bezpieczeństwo produktów, Towaroznawstwo przemysłowe
Commodity science, Consumer information, Trademarks, Safety of products, Industrial commodities
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie bezpieczeństwa zabawek w oparciu o dyrektywę nr 88/378/EEC: w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich, dotyczącą bezpieczeństwa zabawek oraz metodykę badań kryteriów jakości zabawek w oparciu o normę PN-EN 71-1: Bezpieczeństwo zabawek. Właściwości mechaniczne i fizyczne. Ponad to przeanalizowano przypadki wprowadzenia do obrotu zabawek niebezpiecznych.

In the paper se1ected methods for testing the safety of toys are characterized. Basing on the New Approach Directive on the unification of legal regulations of the member states as regards the safety of toys, 88/378/EEC, amended 93/68/EEC, general principles and detailed requirements regarding individual groups of toys are discussed. Attention is brought to the adjustment of the Polish legislation to the above directive. Selected testing methods being in accordance with Polish standards, which are an extension of European standards, are characterized. The importance of complying with them is emphasized; they are useful when designing safe toys and they provide Polish manufacturers with clear instructions and detailed guidelines concerning the testing of toys and their elements. An analysis of eases of dangerous toys is made, the examples having been taken from the Dangerous Products Register. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa nr 88/378/EEC z dnia 3.05.1988 r.: Ujednolicenie przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek.
 2. Dyrektywa nr 93/68/EEC z dnia 22 lipca 1993 r.: Zmiany do dyrektywy nr 88/378/EEC z dnia 3.05.1988 r.
 3. PN-EN 5088: 1999. Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych.
 4. PN-EN 71-1:2001. Bezpieczeństwo zabawek. Właściwości mechaniczne i fizyczne.
 5. PN-EN 71-2+AC:1995. Bezpieczeństwo zabawek. Palność.
 6. PN-EN 71-3/A1:2001. Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków (Zmiana A1).
 7. PN-EN 71-3: 1998. Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków.
 8. PN-EN 71-3Ap1:2001. Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków (Poprawka do Polskiej Normy).
 9. PN-EN 71-4:1998. Bezpieczeństwo zabawek. Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych.
 10. PN-EN 71-5:1998. Bezpieczeństwo zabawek. Zabawki (zestawy chemiczne) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych.
 11. PN-EN 71-6:1998. Bezpieczeństwo zabawek. Znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych, Dz.U. nr 4, poz. 28.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek, Dz.U. nr 120, poz. 1278.
 14. Ustawa z dnia 18 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. nr 15, poz. 179.
 15. Węgrzyn J., Wprowadzanie towarów na rynek UE. Nowe podejście, Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu