BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kierepka Maria
Tytuł
Aktywność i skuteczność beneficjentów woj. lubelskiego w pozyskiwaniu środków w ramach programu SAPARD
The Activity and Effectiveness of Beneficiaries from Lublin Region in Rasing of SAPARD's Funds
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 167-171, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Structural funds, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Autorka przedstawiła zagadnienia dotyczące aktywności i skuteczności beneficjentów woj. lubelskiego w pozyskiwaniu środków z Programu SAPARD. Aktywność oceniono na podstawie liczby złożonych wniosków, natomiast skuteczność na podstawie liczby zawartych umów w stosunku do liczby złożonych wniosków. Zdaniem autorki, te dwie charakterystyki świadczą o tym, że beneficjenci woj. lubelskiego, którzy aplikowali o finanse z SAPARD-u, są dobrze przygotowani do absorpcji środków w ramach funduszy strukturalnych.

The article presents problems of distribution and use of the SAPARD s funds with the emphasis on activity and effectiveness in raising of the funds by beneficiaries from Lublin region. Taking into consideration the use of the SAPARD's funds, It was affirmed, that the beneficiaries are well prepared to absorb the structural funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czykier-Wierzba D. 2003: Wsparcie obszarów wiejskich w Polsce ze środków programu SAPARD. Wspólnoty Europejskie, nr 4, s. 25.
  2. Fedyszek-Radziejowska B., Frenkel L, Klepacka D. i in. 2004: Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 51-52.
  3. Informacja Lubelskiego Oddziału Regionalnego o stanie realizacji Programu SAPARD na dzień 26.05.2004 (dane niepublikowane).
  4. Informacja o stanie realizacji Programu SAPARD według danych na dzień 15.03.2005. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. marzec 2005, www.minrol.gov.pl
  5. Phare Agriculture Sector review Interim Evaluation of Phare Support Allocated in 1999-2002 and Implemented until November 2003. Thematic Evaluation Report. European Commission Directorate-General Enlargement, April 2004, s. 2.
  6. Wilkinson A. 2004: The SAPARD instrument on the eve accession - a paper presented at the conference: The Common Agricultural Policy - opportunities and perspectives. Bułgaria, March, s. 8. www.euro-pa.eu.int.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu