BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Iwona
Tytuł
Zmiany w zakresie pomocy finansowej dla uczniów z trenów wiejskich
Legal Modification of Financial Help for Pupils Living in the Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 188-192, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Edukacja, Finansowanie oświaty, Wyrównywanie różnic rozwojowych
Public finance, Education, Financing of education, Equal opportunity of developing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomoc materialna dla uczniów jest ważnym elementem systemu finansów publicznych, wspomagającym realizację usług w sektorze edukacji. Zmiany przepisów prawnych wprowadzają nowy zakres podmiotowy i przedmiotowy tej pomocy. Skutki tych zmian mogą wpłynąć na osłabienie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. Celem artykułu była próba nakreślenia zmian, w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, wprowadzonych nowelą ustawy o systemie oświaty oraz ocena skutków tych zmian, w szczególności dla środowisk wiejskich.

Financial help for pupils is very important aspect of public finance system. In the report Unicef Innocenti Research Centre we can read : " The proportion of children living in poverty has risen in a majority of the worlds developed economies (eg. Poland) ". Child poverty is connected with the quality of education sector. Because of that financial help for pupils is necessary to implementation knowledge based economy. The article describes the legal modification of financial help f or pupils living in the rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Child Poverty in Rich Countries 2005: Report Card no. 6 Unicef Innocenti Research Centre, 1-5.
  2. Kowalska I. 2002: Programy stypendialne jako przykład tworzenia kapitału edukacyjnego. [W:] Edukacja wobec wyzwań kulturowo-cywilizacyjnych. Praca pod redakcją Kojko} J., Przybysz P. J. Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia, 141-148.
  3. Kowalska I. 2004: Stypendialny program wsparcia finansowego kapitału edukacji na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom IV, Zeszyt 6, 97-101.
  4. Kowalska I. 2003: Finansowanie oświaty w gminach wiejskich. Wybrane aspekty. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 150.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu