BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorynia Marian, Jankowska Barbara
Tytuł
Opinie przedsiębiorstw na temat wybranych aspektów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 167-176
Tytuł własny numeru
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku
Poland's economic integration with the EU, Enterprise competitiveness, Enterprise in the market
Abstrakt
W niniejszym artykule zrelacjonowano część wyników badań empirycznych uzyskanych w rezultacie realizacji projektu badawczego pt. "Luka przystosowawcza na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej". Przedstawiono obecne i przewidywalne formy współpracy z firmami unijnymi. Omówiono szanse i zagrożenia oraz przewidywane efekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

The article describes a part of empirical research gained from project called "A gap on the level of enterprise and Poland's accession to the EU. Implications for strategies of enterprises and economic policy". Current and expected forms of co-operation with the EU companies together with opportunities, threats and effects for Poland after joining EU have been also presented.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorynia M.: Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych. VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001.
  2. Gorynia M.: Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 9-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu