BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Karol
Tytuł
Ekologiczne aspekty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej jako przejaw internalizacji koncepcji trwałego ekologicznie zrównoważonego rozwoju
Ecological Aspects of Common Agricultural Policy as the Example of Internalization of Sustainable Development Conception
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 198-206, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Rozwój zrównoważony, Polityka ekologiczna, Ekorozwój
Common Agricultural Policy (CAP), Sustainable development, Ecological politics, Eco-development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zastosowanie instrumentów polityki ekologicznej w rolnictwie, jako przejaw internalizacji koncepcji ekorozwoju. Proekologiczna reforma Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, która uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i kulturowe jest elementem wdrażania tej koncepcji w praktyce Podstawowe działania na styku polityki ekologicznej i polityki rolnej uwzględniają główne zasady ekorozwoju przyjęte w Deklaracji z Rio w 1992 roku. Na ich przykładzie można pokazać jak wielofunkcyjny rozwój wsi, którego elementem jest ochrona środowiska w rolnictwie, z jednej strony przyczynia się do stworzenia nowoczesnego modelu gospodarki obszarów wiejskich, a z drugiej do spełnienia światowych norm handlowych i środowiskowych. (abstrakt oryginalny)

The Paper presents the institution of ecological policy measures in agriculture as the example of internalization of sustainable development conception. The ecologic reform of Common Agriculture Policy of European Union, regarding economical, social, ecological and cultural aspects, is an element of application of the conception in practice. The most important measures connecting ecological and rural policy are based on the main principles of The Rio Declaration from 1992. They are the examples that the multifunctional development of the countryside including the environment protection in agriculture enables the creation of modern model of economy in rural areas on one hand, and adjustment to worlds ecological and trade requirements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dostosowanie Polskiego Prawa i Regulacji Ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej. Koszty i Strategia pod red. B. Fiedora Wrocław-Białystok 1999-2000.
  2. Hopfer A.: Funkcje obszarów wiejskich z perspektywy ekorozwoju. "Ekorozwój obszarów wiejskich" Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 401, Warszawa 1992.
  3. Kociszewski K.: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w rolnictwie w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Polityka Ekologiczna w Gospodarce Rynkowej pod red. S. Czaji i B. Fiedora. Karpacz - Wrocław 1999.
  4. Kociszewski K., Kociszewska I.: Niektóre ekologiczno-prawne problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską [w:] Integracja Polski z Unią Europejska w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia t. II. Łódź 2000.
  5. Pearce D., Barbier E., Merkandia A.: Sustainable Development. Economics and the Environment in the third World, Brookfield 1990.
  6. Poskrobko B.: Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 1997 nr 1.
  7. Wskaźniki Ekorozwoju pod. red. T. Borysa Białystok 1999.
  8. Wilkin J.: Wieś - społeczeństwo - państwo: nowe podstawy dyskursu społecznego w sprawach wsi w Polsce w Modelowanie społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich Polski w kontekście akcesji do Unii Europejskiej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Mat. konf. Warszawa 2000.
  9. Zarębski M. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wzorzec nowego ładu gospodarczego w: Agrobiznes - problemy negocjacji z Unią Europejską, pod. red. Jaworski P. Sobków C. Zarębski M. Toruń 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu