BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Bożena, Krawczyk Marzena
Tytuł
Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital
Complementary and subsidiary between Business Angels and Venture Capitalists
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 3, s. 53-61, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Venture capital, Finansowanie small businessu, Finansowanie przedsiębiorczości, Rozwój przedsiębiorczości
Financial markets, Venture capital, Small business financing, Entrepreneurship financing, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono wykorzystywaniu rynku podwyższonego ryzyka do finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Skupiono się na dwóch podmiotach tego rynku: venture capitalists i aniołach biznesu. Ci pierwsi zarządzają funduszami venture capital. Natomiast aniołowie biznesu działają na rynku nieformalnym. W większości są to osoby mające doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności i wywodzące się ze środowiska biznesowego. Oferują oni przedsiębiorcy nie tylko finansowanie rozwoju działalności, ale również wsparcie merytoryczne.

In recent years the finance gap between very early stage financing is observed, where venture capitalists and banks do not invest up to the stage they do grown. In this gap have the business angels an important role to fill. Business angels are private individuals, who usually invest on their own or as part of the syndicate, mainly in innovative companies, from hi-tech industry, in its early stage. Previously they had not any previous connection with the company in which they invest but generally have good experience of the industry or sector on which it operates. In addition to money, they bring to an entrepreneur knowledge, skills and know-how to help the company succeed. Angels capital may be also helpful in taking the business to the point at which it will be more attractive to a bank or formal venture capital. Venture capitalists operate very similar to business angels, and similarly, are an important source of funding for the entrepreneurial community. They are extremely selective and invest only in ventures with high growth potential. Their time-line is often set at the entry of a venture investment and also include a planned exit. The main difference between Business Angels and Venture Capitalists is that, the first invest his or her own money whilst latters invest someone else money. What is more, business angels give also his/hers knowledge in early stage companies, while venture capitalists generally invest in a later stages. Angels seldom fund a company to exit, and venture capitalists rarely provide the seed capital and time commitment to start-up entrepreneurs. As a result, both business angels and venture capitalists, play key roles in venture industry and often cooperate. What is more, the venture industry and the nation would benefit from Angel - Venture Capitalists framework that fosters more understandings, and a more efficient working relationship between the two groups. Business angels and venture capitalists operate all over the world; however, their activity is much more visible in the USA and in Europe. Very important is the fact, that their significance and popularity constantly increased on both continents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. U. Akah, T. Stanco: Relationship between angels and Venture Capitalists in the venture Industry - survey, The George Washington University, s.3, www.lab2ipo.org
 2. Anioły Biznesu i ich rola we wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw. "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 7 (163), lipiec 2004.
 3. Benchmarking Business Angels. "BEST Report" nr 1/2003, raport The Enterprise DG of European Union, 2002 r. http://europa.eu.int/comm/enterprise/library/best-repQrts/bcst01.htm.
 4. Business Angels Finance 2004. Directory UK BANs. National Business Angels Network, 2004.
 5. Business Angels w Europie. Nieformalne inwestycje Private Equity, 2003 r., www.private-equity.pl/busi-ness-angels-w-europie
 6. EVCA Yearbook 2004. European Venture Capital Association, 2004.
 7. A.B. Gerald, J. Margulis: Angel financing. How to find and invest in Private Equity. John Wiley & Sons 2000.
 8. A. Gieros: Anioły albo inwestorzy. "Manager Magazine" nr 5/2005.
 9. Guide to Risk Capital Financing in Regional Policy. European Commission, Directorate General for Regional Policy, październik 2002.
 10. R. Harrison, C. Mason (red.): Informal venture capital. Evaluating the impact of business introduction services. Prentice Hall Woodhead - Faulkner 1996.
 11. E. Itzel, N. Rokaeus, E. Hoglund, M. Lundh: Differences between Business Angels and Venture Capitalists. Stokholm School of Entrepreneurship, maj 2005, s. 14; www.ki.se/cmi/education/itze
 12. S.N. Kaplan, P. Stromberg: Venture capitalists as principals: contracting, screening and monitoring. NBER Working Paper nr 8202, kwiecień 2001; www.ibngr.edu.com/vc
 13. B. Mikołajczyk: Venture Capital formą finansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Acta Universitatis FOLIA OECONOMICA nr 176/2004.
 14. M. Mirowska: Venture Capital ze szczególnym uwzględnieniem business angels. "Folia Oeconomica" Wydawnictwo UŁ nr 160/2002.
 15. Note on Angel Investing. Dartmouth, styczeń 2005, Center for Private Equity and Entrepreneurship.
 16. P. Tamowicz: Rynek Kapitału Ryzyka w Polsce. Średniookresowe uwarunkowania rozwoju rynku kapitału ryzyka. "Niebieskie Księgi" nr 4/2003, Gdańsk 2003, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej.
 17. P. Tamowicz: Sentyment i zysk. "Puls Biznesu" nr 94 (1590) z 17.05.2004.
 18. P. Tamowicz: Kiedy zawodzi bank. Anioł nie zawiedzie. "Puls Biznesu" nr 62 (1558) z 23.03.2004.
 19. J. Węcławski: Nieformalni inwestorzy kapitału własnego w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Praca naukowa "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyznań współczesności". Tom II. Katowice 2002 Wydawnictwo "Academiae Oeconomicae Sigillum".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu