BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotłowski Jacek
Tytuł
Kointegracja sezonowa pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej okresu transformacji
Seasonal Cointegration of Prices and Money in the Polish Economy During the Transition Period
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2002, vol. 49, z. 4, s. 95-118, bibliogr. 23 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Kointegracja, Sezonowość, Podaż pieniądza, Ceny, Modele makroekonomiczne, Inflacja
Cointegration, Seasonal character, Money supply, Prices, Macroeconomic models, Inflation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem artykułu jest poszukiwanie długookresowej relacji równowagi pomiędzy wielkością podaży pieniądza a poziomem cen w gospodarce polskiej okresu transformacji, na podstawie obserwacji z lat 1994-2001. Znalezienie stabilnego i trwałego związku pomiędzy tymi kategoriami makroekonomicznymi mogłoby poprawić jakość prognoz dotyczących kształtowania się przyszłych procesów inflacyjnych i zwiększyć skuteczność instrumentów polityki monetarnej w procesie tłumienia inflacji. Celem badania jest również odpowiedź na pytanie, który z podstawowych agregatów pieniężnych mógłby zostać wykorzystany do budowy monetarnego modelu inflacji. Ze względu na silne wahania sezonowe, którym podlegają zmienne wykorzystane w tym badaniu, niezbędne stało się przeprowadzenie analiz struktury sezonowej każdej ze zmiennych, do czego wykorzystane zostały testy HEGY. W celu identyfikacji wahań sezonowych dla każdej ze zmiennych przeprowadzona została dodatkowo analiza spektralna.

The purpose of this article was to verify whether exist the long-term equilibrium relation between the money supply and prices in the Polish economy in transition. Finding of the stable and persisting relationship between these two economic categories could improve the quality of the forecasts of future inflation as well as increase efficiency of the monetary policy tools applied in the disinflation process. This research also aimed at answering the question: which basic monetary aggregate could be appropriate to build up a monetary inflation model. Due to the strong seasonal pattern in most of the series used in this research, the concept of the seasonal cointegration was applied to analyze the long-term relationships, i.e. presence of the parallel long-run movement in the series as well as existing of the cointegration at the other frequencies interpreted often as common biannual and quarterly fluctuations. In this research three different price indices were applied: consumer price index (CP7), producer price index (PPI) and GDP deflator, as well as monetary aggregates Ml and M2 and potential output (y*). The cointegration tests were based on the two-steps EGHL algorithm, which is an extension of the widely applied Engle-Granger's approach. The results confirm the evidence in favour of the long-term equilibrium relation between the prices and the money supply defined as Ml aggregate. However, the tests' results do not allow accepting the hypotheses that the cointegrating relation exists at the other frequencies than the zero frequency. In case of a wider money supply definition, which is M2, the existence of the cointegration relationship was not confirmed for any price index.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J. [1997], Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Blanchard O., Quah D. [1989], The dynamic effects of aggregate supply and demand disturbances, American Economic Review nr 79, 655-673.
 3. Brzoza-Brzezina M., Kotłowski J. [2001 ], Analiza związku miedzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej na podstawie modelu Π*. Bank i Kredyt, nr 3/2001, str. 4-16.
 4. Charemza W.W., Deadman D.E. [1997], New Directions in Econometric Practice. General to Specific Modelling, Cointegration and Vector Autoregression, Edward Elgar, Chattenham.
 5. Claus I. [1999], Estimating potential output for New Zealand: a structural VAR approach, Discussion Paper Series, Reserve Bank of New Zealand.
 6. Deutsche Bundesbank [1992], Monatsbericht, Januar, str. 20-29.
 7. Dupasquier C., Guay A., St-Amant P. [1997], A Comparison of Alternative Methodologies for Estimating Potential Output and the Output Gap, Working Paper 97-5, Bank of Canada.
 8. Enders W. [1995], Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, Inc., New York.
 9. Engle R.E., Granger C.W. [1987], Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, nr 55, str. 251-276.
 10. Engle R.E., Granger C.W., Hylleberg S., Lee H.S. [1993], Seasonal cointegration: The Japanese consumption function, Journal of Econometrics, nr 55, str. 275-298.
 11. Fischer S. [1997], Long-Term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule, Journal of Political Economy, nr 85, str. 191-205.
 12. Franses Ph.H., Lof M. [2000], On forecasting cointegrated seasonal time series, Econometric Institute Report, Erasmus University, Rotterdam.
 13. Greene W.H. [2000], Econometric Analysis, wyd. 4, Prentice Hall International Inc., New Jersey.
 14. Hallman J.J., Porter R.D., Small D.H. [1991], Is the Price Level Tied to the M2 Monetary Aggregate in the Long Run?, American Economic Review, nr 81, str. 841-858.
 15. Hylleberg S., Engle R.F., Granger C.W.J., Yoo B.S. [1990], Seasonal integration and cointegration, Journal of Econometrics, nr 45, str. 215-238.
 16. Kotłowski J., Ocena zmian potencjału produkcyjnego Polski w latach 1994-2001, Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, w druku.
 17. Lee H.S. [1992], Maximum likelihood inference on cointegration and seasonal cointegration, Journal of Econometrics, nr 54, str. 1-47.
 18. Lee H.S., Siklos P. [1997], Seasonality in Time Series: Money-output causality in U.S. data - Revisited, International Journal of Forecasting, nr 35, str. 355-366.
 19. Lutkepohl H. [1995], Introduction to Multiple Time Series Analysis, wyd. 2, Springer-Verlag, Berlin.
 20. De Masi P.R. [1997], IMF Estimates of Potential Output: Theory and Practice, IMF Working Papers, International Monetary Fund.
 21. RPP [1998], Średniookresowa strategia polityki pieniężnej: 1999-2003, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 22. Syczewska E.M. [1999], Analiza relacji długookresowych: Estymacja i weryfikacja, Monografie i opracowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 23. Welfe A. [1998], Ekonometria, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu