BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olesiński Zbigniew, Predygier Agnieszka
Tytuł
Rola zinstytucjonalizowanego otoczenia biznesu dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 280-292
Tytuł własny numeru
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Otoczenie biznesu, Przedsiębiorczość
Direct investments, Foreign investment, Business environment, Entrepreneurship
Abstrakt
Zamieszczono analizę funkcjonowania instytucji kreujących przedsiębiorczość, stymulujących napływ kapitału zagranicznego i krajowego, możliwości wykorzystania zasobów ludzkich. Badania instytucji, które podzielono na: ośrodki szkoleniowo-doradcze, lokalne fundusze pożyczkowe i gwarancyjno-pożyczkowe, inkubatory przedsiębiorczości i centra/parki technologiczne, centra transportu technologii, fundusze venture capital miały charakter ankietowy z zastosowaniem elementów wywiadu.

The analysis of institutions creating enterpreneurship's functioning which stimulates inflow of foreign capital and possibilities of using human resources. Research of institutions were divided into such groups as training and advisory centres, local loan and guarantee funds, incubator of enterpreneurship and technological centres/parks, centres of technological transport and venture capital funds.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1998 roku, GUS.
 2. Dziemianowicz W., Olesiński Z., Papliński A.: Klimat inwestycyjny w Polsce w opinii największych inwestorów zagranicznych, PAIZ, Warszawa 1997 r.
 3. Dziesięć lat prywatyzacji bezpośredniej, pod redakcją Jarosz M., Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000 r.
 4. Gieorgica P.J., Gorzelak G.: Gmina, Przedsiębiorczość, Promocja, Studia Regionalne i Lokalne, Europejski Instytut Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa 1992 r.
 5. Hryniewicz T.J.: Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów w: Studia Regionalne i Lokalne. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. Sekcja Polska Regional Studies Association, Nr 2, vol. 2, 2000 Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2000r.
 6. Katalog ofert inwestycyjnych polskich miast i gmin, pod red. Goraj P., Fisiuch B., Business Promotion, Kraków 2000 r.
 7. Informacje na postawie Raportu SODIPP "Ośrodka Innowacji i Przedsiębiorczości'' w Polsce, Warszawa 1998 r.
 8. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, GUS, Nr 1/2000, Warszawa, maj 2000 r.
 9. Informacja o sytuacji społeczno- gospodarczej kraju, rok 1999, GUS 2000-01-28.
 10. Klamut M.: Konkurencyjność regionów, Wyd. 2. AE Wrocław, Warszawa 1999 r.
 11. Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R.: Słownik rozwoju regionalnego PARR, Warszawa 1998, s. 16, s. 18, s. 26, s. 39.
 12. Kózek W., Mielczarek P.: Opinia przedsiębiorców sektora MSP o prowadzeniu działalności gospodarczej. Wyd. 1., Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000 r.
 13. Nawrot A.: Bilans Instytucji i rozwoju regionalnego i otoczenia biznesu w nowym układzie terytorialnym, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk- Warszawa, 1999r., s. 35-40, s. 60-65, s. 74-83, s. 99-106.
 14. Koźmiński K.A.: Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie średniej, PWE, Warszawa 1999 r.
 15. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej nowych województw. Bilans otwarcia, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, październik 1999 r.
 16. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999r.
 17. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998- 1999, pod red. Dzierżanowskiego W., Sztetydłło A., Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000r.
 18. Szlachta J.: Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997r.
 19. Wawrzyniak B.: Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Polska Fundacja Promocji Kadr, Poltexst, Warszawa 1999r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu