BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miczek Zbigniew
Tytuł
Europejski Trybunał Egzekucyjny - podstępowanie sądowe
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 9, s. 48-53, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Roszczenia, Sądownictwo, Dług, Kodeks cywilny
Claims, Judicature, Debt, Civil Code
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Ustawą z 17 lutego 2006 roku dokonano nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzając przepisy dotyczące zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Postępowanie o wydanie ETE wszczynane jest na wniosek wierzyciela. Właściwość sądu, do którego powinien on złożyć wniosek, uzależniona jest od rodzaju tytułu egzekucyjnego. Jeśli jest nim orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem lub zatwierdzona przez sąd, to właściwy jest sąd, który wydał orzeczenie, albo przed którym została zawarta ugoda lub który zatwierdził ugodę. W przypadku natomiast gdy wniosek dotyczy innego tytułu egzekucyjnego niż wskazanego powyżej, to właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu sporządzono dany tytuł.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. M. Arkuszewska, Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych - nowelizacja kodeksu posterowania cywilnego, PPH 2006, nr 6, s. 43.
  2. J. Ciszewski [w:] Komentarz do kodeksu posterowania cywilnego, część trzecia, Przepisy z zakresu między narodowe go postępowania cywilnego pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2004, s. 198.
  3. K. Flaga-Gieruszyńska [w:] Kodeks posterowania cywilnego, tom II, Komentarz pod red. A. Zielińskiego, Warszawa 2006, s. 693.
  4. R. Frey, Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych, PiPUE 2005, nr 12, s. 6-10.
  5. E. Wengerek, Posterowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972, s. 165.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu