BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puślecki Zdzisław W.
Tytuł
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w procesach integracji europejskiej i globalizacji gospodarki światowej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 367-376, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Economic globalization, Economic and political integration of Europe
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Omówiono rolę integracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską w procesach globalizacji. Wyjaśniono wzajemne powiązania jakie występują między regionalizacją a globalizacją.

The role of integration of Central and East European countries with European Union in the globalization processes were discussed. Some of the relations between regionalization and globalization have been explained.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altvater E. (1997). Die Zukunft des Marktes, Muenster.
 2. Altvater E., Mahnkopf B. (1997). Grenzen der Globalisierung, Muenster.
 3. Amin S. (1999). Regionalization in response to polarizing globalization. In: Globalism and the new regionalism, edited by Bjoern Hettne, Andras Inotai and Osvaldo Sunkel. Hounmills, Basingstoke/New York: Macmillan/St. Martin's Press.
 4. Economic Survey of Europe in 1996-1997 (1997). ECE-UN, Geneve.
 5. Ehrlich E. (1996). Present Conditions and Prospects for Central and Eastern Europe, Institute for World Economics, Budapest.
 6. Gwiazda A. (2000). Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 7. Hoekman B., Djankov S. (1997). Determination of The Export Structure of Countries in Central and Eastern Europe, "The World Bank Economic Review" No. 3.
 8. Huber J. (1995). Nachhaltige Entwicklung. Strategien fuer eine oekologische und soziale Erdpolitik, Berlin.
 9. Jantoń-Drozdowska E. (1998). Regionalna integracja gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 10. Johnson A. (1999), Unreliable globalization partner: The EU's relationship with Albania, Brussels.
 11. Karcz K., Kędzior Z., and all (Red.) (1999). Le consomateur et Pentreprise dans l'espace europeen, Centre des Recherches et des Expertises de L'universite d'Economie Karol Adamiecki de Katowice, Katowice.
 12. Lankes H.-P., Venables A.J. (1996). Foreign Direct Investment in Transition: the Changing Pattern of Investments, "The Economic Transition" No. 1.
 13. Leslie P. (2000), Globalization and Regional Systems, Paper Presented to International Political Science Association, World Congress, Quebec City, August.
 14. Marszałek A.,(2000). Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotą suwerenności i integracji, Instytut Europejski, Łódź.
 15. Michalet H.A. (1997). Strategies of Multinationals and Competition for Foreign Direct Investment: the Opening of Central and Eastern Europe, "FIAS Occasional Paper" No. 10.
 16. Puślecki Z.W. (1998). Die Chancen und Barieren der oekonomischen Zusammenarbeit zwischen den Laendern Mittelosteuropas und der Europäischen Union in der Zeit der Aenderungen und der gegenseitigen Anpassungen, "Zeitgeschichte" No. 5/6.
 17. Puślecki Z.W. (1996). Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 18. Puślecki Z.W. (1999). Economic Reorientations of Central and Eastern European Countries in the Nineties, in: K. Glass, Z. Puślecki (Hg.) Transformation und Integration Ost-Mitteleuropas, Oesterreichische Gesselschaft fuer Mitteleuropaeische Studien, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien-Poznań.
 19. Puślecki Z.W. (2000). Usuwanie barier w handlu międzynarodowym integrującej się Europy a presje protekcjonistyczne, in: Z. Drozdowicz, Z.W. Puślecki, Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 20. Stonehouse G., Hamil J., Campbell D., Purdie T. (2000). Global and Transnational Business. Strategy and Management, John Wiley & Sons Ltd. Chichester-New York- Weinheim-Brisbane-Toronto-Singapore.
 21. Trabald H. (1996). Central and Eastern Europe's Trade with OECD Countries: New Tigers Ante Portas?, "Konjunkturpolitik" No. 2-3.
 22. Wallerstein I. (1986). Das Moderne Weltsystem, Frankfurt am Main.
 23. Wierzbołowski J. (1993). Polska na gospodarczej mapie świata u progu XXI (scenariusz potencjalnych kierunków rozwoju), "Gospodarka Narodowa" nr 1.
 24. Witkowska J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 25. Wysokińska Z. (1996). Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu. Aspekty porównawcze Polski z krajami Azji Południowo-Wschodniej "Ekonomista" nr 2.
 26. Zorska A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Zuern M. (1996). Zurn Verhaeltnis von Globalisierung, politischer Integration und politischer Fragmentierung, "Jahrbuch Arbeit und Technik", Bonn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu