BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Simpson Dorota
Tytuł
Internacjonalizacja przedsiębiorstw usługowych w dobie globalizacji
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 427-440, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Słowa kluczowe
Formy internacjonalizacji, Usługi, Przedsiębiorstwo usługowe, Międzynarodowa wymiana usług, Globalizacja
Forms of internationalization, Services, Service enterprise, International trade in services, Globalization
Abstrakt
Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, które z form internacjonalizacji i dlaczego okazują się najbardziej przydatne firmom usługowym. Określono czynniki wpływające na przemiany zachodzące w usługach i przeanalizowano poszczególne formy internacjonalizacji w kontekście przedsiębiorstwa usługowego.

There is an attempt to find an answer to the question which of the internationalization forms is the most useful for service sector firms. Factors for the changes in services have been defined together with the analysis of internationalisation forms in the context of service sector firm.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE 1997.
 2. Broadman H.G.: GATS: The Uruguay Round Accord on International Trade and Investment in Services. "The World Economy", vol.17, 1994, No. 1, January.
 3. Certo S., Peter J.: Strategic Management. Random House Inc., New York 1988.
 4. Cowell D.: The Marketing of Services. Butterworth-Heinemann, Oxford 1991.
 5. Handbook of International Trade and Development Statistics. UNCTAD, UN, New York and Geneva 1999.
 6. Hill C., Johnes G.: Strategic Management. Houghton Mifflin Co., Boston 1992.
 7. Kasper H., van Helsdingen P., de Vries W. jr: Services Marketing Management. An International Perspective. John Wiley & Sons, Chichester 1999.
 8. Kisiel-Łowczyc A.B.: CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu. Gdańsk: Wyd. UG 1996.
 9. Kłosiński K.: Serwicyzacja w europejskiej przestrzeni gospodarczej. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach 1999.
 10. Kostecki M.: Marketing Strategies for Services; Globalization, Client-Orientation. Deregulation. Oxford: Pergamon Press 1994.
 11. Krishna Erramili M., Rao C. P.: Service Firms' International Entry-Mode Choice: A Modified Transaction-Cost Analysis Approach. W: M. Gabbott, G. Hogg: Contemporary Services Marketing Management. London: The Dryden Press 1997.
 12. Lovelock C., Yip G.: Developing Global Strategies for Services Business. "California Management Review" vol. 38, no. 2, Winter.
 13. Mongialo D.: Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami. Co nas czeka po przystąpieniu do GATS. "Rynki Zagraniczne", 1995, nr 23 z 23.03.1995.
 14. "Monthly Digest of Statistics and Employment Gazette", 1995, Sierpień.
 15. Nowakowski M. K.: Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego. Warszawa: Difin 1999.
 16. Palmer A.: Principles of Services Marketing. McGraw-Hill Book Company, Maidenhead 1994.
 17. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN 1996.
 18. Pietras J.: Wyniki Rundy Urugwajskiej w sferze usług. W: Od GATT do WTO. Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski. Warszawa: IKiC HZ 1995.
 19. Porter M. E.: Changing Patterns of International Competition. W: Strategic Managing in Global Economy. Red. H. Vernon-Wortzel, L. H. Wortzel. John Wiley & Sons, New York 1997.
 20. Rymarczyk J.: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa PWE 1996.
 21. Stokes D.: Marketing: A Case Study Approach. Letts Educational, London 1997.
 22. Sucholiński A.: Usługi a bezrobocie. "Wiadomości Statystyczne" nr 8/1994.
 23. The Economist Pocket Europe in Figures, 1997.
 24. Współczesna gospodarka światowa. Red. A.B. Kisiel-Łowczyc. Gdańsk: Wyd. UG 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu