BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwiński Rafał
Tytuł
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w polityce rozwoju gospodarczego Polski
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 473-483, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rola small businessu w gospodarce, Polityka gospodarcza, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business, Role of small business in the economy, Economic policy, Economic development and small business
Abstrakt
Przedstawiono rolę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w gospodarce oraz nakreślono przyczyny, dla których rozwój tego sektora może znacznie przyczynić się do stawienia czoła wyzwaniom stojącym przed gospodarką polską w dobie przystępowania do Unii Europejskiej oraz postępującej liberalizacji handlu międzynarodowego. Nakreślono również rolę jaką MŚP odgrywają w zmniejszaniu bezrobocia, rozwoju edukacyjnym społeczeństwa, tworzeniu się klasy średniej, a także ogólnym rozwoju gospodarczym kraju.

The role of small and medium-sized enterprises in Polish economy especially before the time of integration with EU and in the process of liberalisation of international trade have been presented. The article also underlines the role played by small and medium-sized enterprises in reducing of unemployment, educational development of society, creating meddle class, and in general economic development of a country.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Błaszczak, I. Trusewicz, Kosztem skarbu państwa i drobnych akcjonariuszy, Rzeczpospolita, 08.03.2001
 2. B. Nooteboom, Innovation and diffusion in small firms: theory and evidence, Small Business Economics, Nr 6, 1994
 3. D.B. Audretsch, Y.M. Prince, A.R. Thurik, Do small firms compete with large firms?, Timbergen Institute, Rotterdam 1997
 4. D. Frey, A. Błaszczak, Pieniądze uciekają za granicę, Rzeczpospolita, 09.03.2001
 5. E. Małecka, Formy pomocy dla małych firm, Przemysł Lekki 1995, nr 1
 6. Employment Outlook, OECD, Paris 1994
 7. Globalisation and small and medium enterprises (SMEs), OECD Vol. 1 Synthesis Report, 1997
 8. H. Simon, Tajemniczy nieznani mistrzowie. Studia przypadków, PWN, Warszawa 1999
 9. Informacja sygnalna o stanie małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo gospodarki 1999
 10. J. Sękiewicz, Wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw jako forma rozwoju przedsiębiorczości w zakresie transferu technologii, w Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce red. K. B. Matusiak, K. Zasiadły, J. Broczkowski, M. Pietraszewski, Zakłady Graficzne w Poznaniu, Poznań 1996
 11. K. Lityński, K.B. Matusiak, Mała innowacyjna firma na polskim rynku, w Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce red. K.B. Matusiak, K. Zasiadły, J. Broczkowski, M. Pietraszewski, Zakłady Graficzne w Poznaniu, Poznań 1996
 12. L. Ciamaga, Zagraniczna Polityka Gospodarcza Polski w Teorii i Praktyce Dostosowań do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1997
 13. M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993
 14. M. Kabaj, Promowanie zatrudnienia przez rozwój małych i średnich, w Nadzieja rynku pracy, red. J. Klicha. Instytut Praw Publicznych, Warszawa 2000
 15. M. Porter, The structure within industries and companies' performance, Review of Economics and Statistics 1979
 16. P. Dominiak, Marketing a przetrwanie i sukces w małych firmach, Przemysł Lekki 1995, nr 1
 17. P. Druker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
 18. Polityka gospodarcza, red. E. Mazurkiewicz, Zakład wydawniczy Druk Tur, Warszawa 2000
 19. R.E. Caves, M. Porter, From entry barriers to mobility barriers, Quarterly Journal of Economics 1977
 20. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998- 1999, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000
 21. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 1998 roku w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Synteza, Warszawa 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu