BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Władysław
Tytuł
Priorytetowy kierunek badań: makroekonometryczne modelowanie oraz nowe metody estymacji i weryfikacji hipotez oraz makrosymulacji
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2005, vol. 52, z. 3, s. 15-22, bibliogr. 59 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Ekonometria, Przegląd literatury
Econometrics, Literature review
Abstrakt
Artykuł przeglądowy, w którym - na zamówienie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN - autor przedstawia priorytetowe kierunki badań uprawianych przez członków Komitetu skupionych w różnych uczelniach ekonomicznych w Polsce.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bibliografia (podstawowa)
 2. Barteczko K., Bocian A.F., [2000], Modele i symulacja makroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 3. Charemza W., Gronicki M., [1985], Ekonometryczna analiza nierównowagi gospodarczej Polski, Warszawa, PWN.
 4. Courbis R., Welfe W. (eds.), [1999] Central and Eastern Europe on its Way to European Union. Simulation Studies Based on Macromodels, P. Lang, Frankfurt.
 5. Czerwiński Z., Kiedrowski R., Konopczyński M., Panek E., [1998], Budowa makroekonomicznych scenariuszy rozwoju gospodarki polskiej na podstawie modelu KEMPO, IRiSS Raporty, z. 66, Warszawa.
 6. Klein L.R., Welfe A., Welfe W., [1999], Principles of Macroeconometric Modeling. Northholland, Amsterdam.
 7. Tomaszewicz Ł., [1985], Alokacja produkcji metodą input-output w warunkach nierównowagi, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź.
 8. Tomaszewicz Ł., [1994], Metody analizy input-output, PWE, Warszawa.
 9. Welfe A., [1990], Rynek w warunkach inflacji. Studium ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Welfe A., [1993], Inflacja i rynek, PWE, Warszawa.
 11. Welfe W. (red.), [1995], Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, Wydział I PAN, Rozprawy, UN-0, Warszawa.
 12. Welfe W. (red.), [1996], Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji, Absolwent, Łódź.
 13. Welfe W. (ed.), [1997], Economies in Transition and the World Economy - Models, Forecasts and Scenarios, Peter Lang, Frankfurt.
 14. Welfe W., Welfe A., Florczak W., [1997], Makroekonomiczny roczny model gospodarki narodowej Polski, z prac IRiSS, z. 31, Warszawa.
 15. Welfe A. (red.), [2000], Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa.
 16. Welfe W. (red.), [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Welfe A., Karp P., Kelm R., [2002], Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Welfe A., [2003], Ekonometria, wyd. III, PWE, Warszawa.
 19. Welfe W., Welfe A., [2003], Ekonometria stosowana, wyd. II, PWE, Warszawa.
 20. Welfe W., Welfe A., Florczak W., Sabanty L., [2003], Makroekonometryczny roczny model W8-2000 gospodarki narodowej Polski, Prace IEiS UL, nr 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Welfe W. (red.), [2004a], Długookresowy, makroekonometryczny model W8D-2002, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 22. Welfe W. (red.), [2004b], Scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 23. B. Wykaz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych powstałych w okresie od 1990 r. w dziedzinie makromodelowania
 24. Rozprawy doktorskie:
 25. promotor prof, dr hab. Aleksander Welfe
 26. Janusz Brzeszczyński [1999], Ekonometryczne modele rynku kapitałowego w Polsce. Zastosowanie modeli ARCH.
 27. Waldemar Florczak [1999], Modelowanie gospodarki polskiej w okresie transformacji przy użyciu makroekonometrycznego modelu W8-98.
 28. Robert Kelm [2000], Ekonometryczne modele rozkładów opóźnień.
 29. Michał Majsterek [1996], Analiza kointegracyjna zjawisk inflacyjnych w gospodarce Polski.
 30. promotor prof, dr hab. Łucja Tomaszewicz
 31. Michał Przybyliński [1999], Handel zagraniczny Polski w systemie modeli gospodarki światowej.
 32. Rozprawy habilitacyjne:
 33. Grażyna Juszczak-Szumacher [1996], Makroekonomiczna analiza procesu produkcyjnego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 34. Nina Łapińska-Sobczak [1997], Makromodel sektora finansowego. Studium ekonometryczne dla gospodarki polskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 35. Mariusz Plich [2002], Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 36. Jacek Sztaudenger [1997], Ekonometryczne modelowanie produkcji wymiany zagranicznej i zadłużenie, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 37. Aleksander Welfe [1990], Rynek w warunkach inflacji, Studia ekonomiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 38. Elżbieta Żółtowska [1997], Funkcje produkcji: teońa, estymacja, zastosowanie, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 39. BIBLIOGRAFIA ANALIZY BAYESOWSKIEJ I JEJ ZASTOSOWAŃ (GŁÓWNE POZYCJE) W POLSCE
 40. I. Artykuły naukowe w 4 czołowych czasopismach z zakresu statystyki i ekonometrii (Biometrika, JASA -Journal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics)
 41. Fernandez C., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1994] The continuous multivanate location-scale model revisited: A tale of robustness, Biometrika vol. 81, 588-594.
 42. Fernandez C., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1995], Modelling and inference with v-Spherical distributions, Journal of the American Statistical Association vol. 90, 1331-1340.
 43. Fernandez C., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1997a], Classical and Bayesian inference robustness in multivariate regression models, Journal of the American Statistical Association vol. 92, 1434-1444.
 44. Fernandez C., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1997b], On the use of panel data in stochastic frontier models with improper priors, Journal of Econometrics vol. 79, 169-193.
 45. Koop G., Ley E., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1997], Bayesian analysis of long memory and persistence using ARFIMA models, Journal of Econometrics vol. 76, 149-169.
 46. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1994a], Bayesian efficiency analysis with a flexible form: The AIM cost function, Journal of Business and Economic Statistics vol. 12, 339-346.
 47. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1994b], Posterior properties of long-run impulse responses, Journal of Business and Economic Statistics vol. 12, 489-492; korekta: vol. 14, s. 257 (1996).
 48. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1995], Bayesian long-run prediction in time series models, Journal of Econometrics vol. 69, 61-80.
 49. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1997], Bayesian efficiency analysis through individual effects: Hospital cost frontiers, Journal of Econometrics vol. 76, 77-105.
 50. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., [2000], Measuring the sources of output growth in a panel of countries, Journal of Business and Economic Statistics vol. 18, 284-299.
 51. Osiewalski J., (1991), A note on Bayesian inference in a regression model with elliptical errors, Journal of Econometrics vol. 48, 183-193.
 52. Osiewalski J., Pipień M., [2004], Bayesian comparison of bivariate ARCH-type models for the main exchange rates in Poland, Journal of Econometrics vol. 123, 371-391.
 53. Osiewalski J., Steel M.F.J., [1993a], Robust Bayesian inference in elliptical regression models, Journal of Econometrics vol. 57, 345-363.
 54. Osiewalski J., Steel M.F.J., [1993b], Bayesian marginal equivalence of elliptical regression models, Journal of Econometrics vol. 59, 391-403.
 55. Osiewalski J., Steel M.F.J., [1993c], Robust Bayesian inference in lq-spherical models, Biometrika vol. 80, 456--460.
 56. van den Broeck J., Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1994], Stochastic frontier models: A Bayesian perspective, Journal of Econometrics vol. 61, 273-303.
 57. II. Monografie
 58. Charemza W., Gronicki M., [1985], Ekonometryczna analiza nierównowagi gospodarczej Polski, PWN, Warszawa.
 59. Greń J., [1972], Gry statystyczne i ich zastosowania, PWE, Warszawa.
 60. Krzykowski G., [2000], Analiza wyników badań marketingowych - Metody symulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 61. Męczarski M., [1998], Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, Seria: Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 62. Osiewalski J., [1991], Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Monografie, Nr 100), Kraków.
 63. Osiewalski J., [2001], Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 64. Pajor A., [2003], Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Akademia Ekonom. (Monografie: Prace Doktorskie Nr 2), Kraków.
 65. III. Niepublikowane rozprawy doktorskie
 66. (przygotowane pod kierunkiem J. Osiewalskiego)
 67. Kwiatkowski J., [2001], Bayesowska analiza ekonometrycznych modeli ARFIMA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 68. Marzec J., [2000], Ekonometryczna analiza efektywności kosztów w bankach komercyjnych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 69. Pipień M., [2000], Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem procesów GARCH, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 70. Wróbel-Rotter R., [2002], Stochastyczne modele graniczne - postacie funkcji i metody estymacji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu