BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żurowski Jacek
Tytuł
Kształtowanie strategii przyciągania inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski i wybranych krajów
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 537-551, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Foreign investment, Direct investments
Abstrakt
Stwierdzono, że bezpośrednie możliwości wpływania rządu na pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych są ograniczone i stale ulegają zmniejszeniu. Decydującą rolę zaczyna odgrywać polityka makroekonomiczna i stworzenie odpowiedniej infrastruktury, tworzenie odpowiednich instrumentów ułatwiających inwestycje w kraju. Przestawiono systemy zachęt inwestycyjnych w Czechach, Irlandii na Węgrzech i w Polsce.

It is claimed that government's direct abilities of having influence on gaining direct investments are limited and are getting increasingly smaller. Decisive role in that matter is of macroeconomic policy, establishing appropriate infrastructure, and establishing appropriate instruments which faciliate investments in a country. Systems of encouragements to investing applied in Bohemia, Ireland, Hungary and Poland are presented.(MN)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja nt. instytucji zajmujących się promocją Republiki Czeskiej. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Pradze, Praga, październik 2000
  2. ITDH: Factfiles. Government incentives, 2000
  3. Kotler Ph., Jatusripitak S., Maesincee S.: Marketing Narodów, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999
  4. Ministerstwo Gospodarki: Strategia zwiększania inwestycji (projekt). Warszawa, luty 2001
  5. Ministerstwo Gospodarki: Założenia wstępne do ustawy o wspieraniu inwestycji. Warszawa, luty 2001
  6. Porter M.: The Competetive Advantage of Nations, The Free Press. New York 1990
  7. Raport dotyczący zachęt w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych. Deloitte & Touche/PAIZ, 1996
  8. World Investment Report. Cross-border Mergers and Acquisations and Development, New York and Geneva: UNCTAD 2000
  9. Żołnowski A.: System zachęt inwestycyjnych w wybranych krajach, 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu