BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałdoński Michał
Tytuł
Ocena efektywności leasingu finansowego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 275-286, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Leasing, Leasing finansowy, Finansowanie inwestycji, Opodatkowanie leasingu, Podatek dochodowy
Leasing, Financial lease, Investment financing, Leasing taxation, Income tax
Abstrakt
W artykule podjęto zagadnienie oceny efektywności leasingu jako źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstwa. Uwagę skupiono na zaktualizowanej wielkości przepływów pieniężnych po opodatkowaniu. Poza punktem widzenia bezpośrednich uczestników transakcji leasingowej, przedstawiono punkt widzenia budżetu państwa. Analizę podatkowych konsekwencji wyboru pomiędzy leasingiem a alternatywnymi źródłami finansowania przeprowadzono na podstawie modelu symulacyjnego.

Efficiency estimation of leasing as a source of financing company's investment is presented in that article. The main subject of that paper is current cash flow quantity after taxation. The analysis of tax consequences between leasing and alternative financing sources were taken on the basis of simulation model. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Franks J.R., Hodges S.D. (1978): Valuation of Financial Lease Contracts: A Note. "Journal of Finance" 33, s. 657 i nast.
  2. Miller M.H., Modigliani F. (1961): Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. "Journal of Business" 34, s. 411 i nast.
  3. Miller M.H., Upton C.W. (1976): Leasing, Buying, and the Cost of Capital Services. "Journal of Finance" 31, s. 761 i nast.
  4. Modigliani F., Miller M.H. (1963): Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. "American Economic Review" 53, s. 433 i nast.
  5. Myers S.C. (1974): Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions - Implications for Capital Budgeting. "Journal of Finance" 29 , s. 1 i nast.
  6. Myers S.C., Dill D.A., Bautista A.J. (1976): Valuation of Financial Lease Contracts. "Journal of Finance" 31, s. 799 i nast.
  7. Lewellen W.G., Long M.S., McConnell J.J. (1976): Asset Leasing in Competitive Capital Markets. "Journal of Finance" 31, s. 787 i nast.
  8. Schall L.D. (1974): The Lease - or - Buy and Asset Acquisition Decisions. "Journal of Finance" 29, s. 1203 i nast.
  9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. DzU 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU 1994 nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu