BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Gabriela
Tytuł
Obligacje czy kredyt bankowy - dylematy wyboru w przedsiębiorstwie
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 309-315, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Kredyt bankowy, Obligacje
Enterprise finance, Enterprises financial management, Business activity lending, Bank credit, Bonds
Abstrakt
W długoterminowym finansowaniu przedsiębiorstwa istotne znaczenie obok kredytu bankowego mają pożyczkowe papiery wartościowe. W przeciwieństwie do kredytu, obligacje umożliwiają zaciąganie pożyczek u różnych wierzycieli, rozdzielając stosunek kredytowy bank-kredytobiorca na wiele powiązań emitenta z posiadaczami papierów wartościowych i powodując rozdrobnienie stosunków zobowiązaniowych. W porównaniu z kredytem bankowym ta forma finansowania wykazuje różnice stwarzające przedsiębiorstwom dodatkowe szanse i zagrożenia, które wykazano w artykule.

Besides bank credits, the basic role in long-term company's financing is played by the loan securities. Bonds make possible to contract incur a loan from different creditors by dividing credit relation "bank-borrower" for many of relations between issuer and owner of securities. That causes distraction of obligated relations. Mentioned form of financing gives additional chances and threats to the company. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brealey R.A., Myers S.C. (1999): Podstawy finansów przedsiębiorstw. Warszawa: PWN.
  2. Brigham E.F. (1996): Podstawy zarządzania finansami. Warszawa: PWN.
  3. Łukasik G. (1998): Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego. Katowice: Akademia Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu