BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ickiewicz Janina
Tytuł
Obciążenia finansowe przedsiębiorstw a ich rozwój
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 256-264
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Polityka podatkowa, System podatkowy, Podatek dochodowy, Ulgi podatkowe
Enterprise development, Tax policy, Tax system, Income tax, Tax incentives
Abstrakt
Artykuł poświęcono analizie obciążeń finansowych przedsiębiorstw w kontekście ich rozwoju. Spośród obciążeń podatkowych prześledzono podatki dochodowe od osób prawnych i fizycznych oraz inne formy opodatkowania działalności gospodarczej, takie jak karta podatkowa lub podatki pośrednie. Niepodatkowe instrumenty to składki na ubezpieczenie społeczne i inne pochodne od kosztów wynagrodzeń. Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia stabilnych rozwiązań o charakterze podatkowym i niepodatkowym. Wskazano m.in. na konieczność obniżenia stawek podatkowych, likwidację ulg uznaniowych i obniżki stawek procentowych na różne fundusze centralne. Alternatywą obniżki stawek w podatkach dochodowych od przedsiębiorstw mogą być ulgi inwestycyjne.

The subject of that article is connected to the problem of financial charges of companies and its development. It also shows corporate and personal income tax and other forms of taxation such as tax card or indirect tax. Non-tax instruments such as social security contribution and another connected to remuneration costs are also pointed out in that article. The author puts the stress on necessity of tax rate lowering, liquidation of allowances and reduction of tax rate for different central fund. An investment allowances can be an alternative for rate reduction in company income tax. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu