BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowski Stanisław
Tytuł
Zmiany w strukturze własnościowej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2000
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 265-274, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Przekształcenia własnościowe, Struktura własnościowa przedsiębiorstw, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, Prywatyzacja przez likwidację, Efekty procesu prywatyzacji
Ownership transformations, Ownership structure of enterprises, Privatisation of state owned enterprises, Commercialization of state-owned enterprises, Privatization by liquidation, Privatization process effects
Abstrakt
Artykuł dotyczy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2000 i efektów tej prywatyzacji. Autor omawia drogi przekształceń własnościowych poprzez: komercjalizację, prywatyzację bezpośrednią oraz likwidację przedsiębiorstwa. Podejmuje także próbę oceny efektów tych przekształceń. Proces prywatyzacji w Polsce przebiegał wielotorowo w zależności od wielkości przedsiębiorstwa lub jego kondycji ekonomicznej. Duże znaczenie dla zmiany struktury własnościowej miało również oddolne tworzenie nowych przedsiębiorstw sektora prywatnego. Zaprezentowane dane nie pozwoliły jednoznacznie odpowiedzieć, czy i w jakim stopniu prywatyzacja przyczyniła się do poprawy kondycji ekonomicznej prywatyzowanych przedsiębiorstw.

The article is connected with privatization of companies in Poland in 1990-2000 and the results of this process. The author refers to the ways of property transformations such as commercializing, privatization and liquidation of the company. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bałtowski M.: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - przebieg i ocena. PWN, Warszawa 1998.
  2. "Biuletyn Statystyczny" nr 1, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001.
  3. Mujżel J.: Przedsiębiorstwa w procesie transformacji. Poltext, Warszawa 1997.
  4. Olesiński Z.: Proces prywatyzacji w Polsce. Książka i wiedza, Warszawa 2000.
  5. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1999 roku. GUS, Warszawa 2000.
  6. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu w 2000 roku. GUS, Warszawa 2000.
  7. Zmiany w strukturze własnościowej przedsiębiorstw i produkcji przemysłowej w latach 1996-1998. GUS, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu