BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marecki Krzysztof, Wieloch Maciej
Tytuł
Kryteria podziału projektów inwestycyjnych a zastosowanie metod ich oceny
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 316-324, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Projekty inwestycyjne, Finansowa ocena inwestycji, Metody oceny projektu
Enterprises financial management, Investment project, Financial assessment of investment, Method of project evaluation
Abstrakt
Artykuł poświęcono możliwościom zastosowania oceny projektów inwestycyjnych. Przedstawiono klasyfikację projektów inwestycyjnych według pięciu kryteriów: celu inwestycji, wielkości przedsięwzięcia, rodzaju korzyści, stopnia zależności projektów i typu strumienia finansowego. Klasyfikację wykorzystano następnie w celu uzyskania odpowiedzi, które z metod nie mogą lub nie powinny być wykorzystywane, a także które z metod mogą okazać się optymalne w zależności od przyporządkowania projektu do danej klasy.

The article concists of possibilities of investment projects' estimation. A classification of investment projects according to the five criteria such as the aim of investment, size, kind of gains, degree of projects' dependence and type of financial flow was presented. The classification was used as an answer of which method shouldn't be used and which method is optimal depending on the project. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F. (1997): Podstawy zarządzania finansami, t. 1-3. Warszawa: PWE.
 2. Behrens W., Hawranek P.M. (1993): Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. Warszawa: UNIDO.
 3. Brochocka U., Gajęcki R. (1997): Metody oceny projektów inwestycyjnych. Warszawa: SGH.
 4. Cichy J., Wirkus M. (1996): Doświadczenia brytyjskie w analizie projektów inwestycji przemysłowych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 10, s. 23-26.
 5. Corie R.K. (1991): Project Evaluation. London: Thomas Telford Ltd.
 6. Fedorowicz Z. (1997): Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext.
 7. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. (1998): Rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.
 8. Gajdka J., Walińska E. (1998): Zarządzanie finansowe, teoria i praktyka. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 9. Jajuga K., Jajuga T. (1996): Inwestycje. Inwestycje finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
 10. Jajuga T., Słoński T. (1998): Finanse spółek, długoterminowe decyzje inwestycje i finansowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 11. Jog V., Riding A., Levy H., Sarnat M. (1998): Principles of Financial Management Montreal: Prentice-Hall Canada Inc.
 12. Jog V., Suszyński C. (2000): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Warszawa: CIM.
 13. Kawa P., Wydymus S. (1998): Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej. Kraków: WSZiB.
 14. Leahigh D.J. (1999): Zarządzanie finansami - przewodnik. Warszawa: PWE.
 15. Marcinek K. (1998): Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 16. Myddelton D. (1996): Rachunkowość i decyzje finansowe. Warszawa: PWE.
 17. Sierpińska M., Jachna T. (1998): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
 18. Śliwa J. (1998): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 19. Romanowska M. (1997): Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 20. Trepkowska J. (1998): Pięć grzechów kardynalnych. "Business Magazine" 8, s. 16-18.
 21. Włoszczowski B. (1997): Dobór metod oceny projektów inwestycyjnych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 12, s. 23-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu