BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewicz Łucja
Tytuł
Metody analizy input-output
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2005, vol. 52, z. 4, s. 15-22, bibliogr. 47 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Przepływy międzygałęziowe, Przegląd literatury
Input−Output Model, Literature review
Abstrakt
Artykuł przeglądowy, w którym - na zamówienie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN - autor przedstawia swoją ocenę rozwoju badań nad metodami analizy input-output (analizy przepływów międzygałęziowych), wskazując autorów najważniejszych prac oraz najważniejsze problemy badawcze w ostatnim ćwierćwieczu w obrębie tej dyscypliny nauki.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Wybrane pozycje bibliograficzne
 2. Antonik K., Problematyka przepływów międzygałęziowych w badaniach i opracowaniach GUS, "Wiadomości Statystyczne" 1975, nr 8.
 3. Białas S., Gurgul H., Hypothesis About the Second Eigenvalue of the Leontief Matrix, "Economic Systems Research-Journal of International Input-Output Association", Carfax Publishing Company, 1998, vol. 10.
 4. Błaszczuk D.J., Wybór metody prognozowania współczynników materiałochłonności, "Prace i Materiały ICiZ", SGPiS, Warszawa 1981.
 5. Błaszczuk D.J., Import materiałowy w modelu przepływów międzygałęziowych, "Przegląd Statystyczny" 1986, nr 4.
 6. Cohen S.I. (red.), Patterns of Economic Restructuring for Eastern Europe, Avebury, Aldershot-Brookfield USA--Hongkong-Singapore-Sydney, 1993, rozdziały 2, 3, 5 i 7.
 7. Czerwiński Z., Jurek W., Panek E., Zastosowanie dynamicznego modelu Leontiefa w planowaniu gospodarki narodowej, "Ekonomista", 1979, nr 6.
 8. Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa 1969.
 9. Czerwiński Z., Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1973.
 10. Ćmiel A., Gurgul H., Dynamie Input-Output Models with Stochastic Matrices and Time Lags, "Economic Systems Research-Journal of International Input-Output Association", Carfax Publishing Company, vol. 8, 1996.
 11. Góralska H., Górski M., Kasprzak X., Studium struktur gospodarczych Polski, PWN, Warszawa 1976.
 12. Gurgul H., Modele input-output w warunkach niepełnej informacji, Wyd. AGH, Kraków 1998.
 13. Hellwig Z. (red.), Elementy rachunku ekonomicznego, PWE, Warszawa 1978.
 14. Kasprzak T., Analiza działalności systemów gospodarczych, PWE, Warszawa 1978.
 15. Kudrycka L., Górska G., Wykorzystanie przepływów międzygałęziowych do analizy zmian w strukturze gospodarki Polski, GUS, Warszawa 1983.
 16. Kuszewski T., Rynek pracy w wybranych modelach rynków sprzężonych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 17. Lange O., Wstęp do ekonometrii, PWN, Warszawa 1958.
 18. Lipiec-Zajchowska M., Metody symulacji komputerowej w prognozowaniu makroekonomicznym, PWE, Warszawa 1990.
 19. Lipiński Cz., Wrażliwość systemu ekonomicznego na zmiany w strukturze nakładów i wyników, Wyd. UŁ, Łódź 1997.
 20. Maciejewski W, Informacyjne problemy planowania, PWE, Warszawa 1982.
 21. Marciniak A., Metody prognozy współczynników techniczno-ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne", 1970, nr 11.
 22. Miszczyński M., Gajda J., Miszczyńska D., Tomaszewicz Ł., Zieliński J.S., Energy Limitation and Optimal Development of the Polish Economy, "Acta Universitatis Loziensis", Folia Oeconomika, 1986, nr 54.
 23. Orłowski W., Tomaszewicz Ł., Economic Reforms and Structural Change in Poland, [w:] Industrial Restructuring and Trade Reorientation in Eastern Europe, M. Landesman, I.P. Szekely (red.), Cambridge University Press, 1995.
 24. Orłowski W., Tomaszewicz Ł., The INFORUM Model of the Polish Economy, "Economic System Research", 1991, vol. 3.
 25. Panek E., Asymptotyka trajektorii produkcji w dynamicznym modelu Leontiefa, "Przegląd Statystyczny" 1986, nr 2.
 26. Piotrowski Z., Współczynniki podziału w badaniach nad strukturą gospodarki narodowej, "Ekonomista", 1986, nr 1.
 27. Plich M., Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Wyd. UŁ, Łódź, 2002.
 28. Porwit K., Rozwój i funkcjonowanie gospodarki Polski, PWE, Warszawa 1970.
 29. Sangajło R., Metoda przepływów międzygałęziowych w planowaniu regionalnym, PWN, Warszawa 1978.
 30. Starzeński O., Ekonometryczno-predyktywne modele nakładów i wyników, PWN, Warszawa 1978.
 31. Sulmicki P, Przepływy międzygałęziowe, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1959.
 32. Szybisz B., Wstęp do statystyki przepływów między gałęziowych, PWE, Warszawa 1969.
 33. Tomaszewicz Ł., Balcerak A., Lipiński Cz., Plich M., Przybyliński M., Zintegrowany model analityczno-symulacyjny IMPEC-CUP, Prace IRiSS, Warszawa 1996.
 34. Tomaszewicz Ł., Boratyński J., Analiza mnożnikowa obciążeń podatkowych na podstawie macierzy rachunków narodowych, [w:] S. Krajewski, T. Tokarski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 35. Tomaszewicz Ł., Juszczak G., Lipiński Cz., Orłowski W., Plich M., Impact of CIM on the Economy: Simulations Based on Macromodels, [w:] Impact of CIM on the Economy: Simlations Based on Macromodels, [w:] Computer Integrated Manufacuting, R.U. Ayres i inni (red.), Chapman and Hall, Londyn, New York, Tokyo, Melbourne, Madras 1992.
 36. Tomaszewicz Ł., Metody analizy input-output, PWE, Warszawa 1994.
 37. Tomaszewicz Ł., New I-O Table and SAMs for Poland, [w:] Contributions on Multicestoral Modelling, ed. Maurizio Grassini, Dipartimento di Studi Sullo Stato Universita' di Firenze, 2001, vol. 1.
 38. Tomaszewicz Ł., Welfe W., Econometric Macromodels. Including the Input-Output Analysis. Problems and Practical Solutions in the W-2 Model of the Polish Economy, [w:] Models and Decision Making in National Economies, North Holland Publishing Company, Amsterdam 1978.
 39. Tomaszewicz Ł., Zintegrowane modele gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1983.
 40. Zajchowski J., Struktura gospodarki Polski w latach 1966-1975, PWE, Warszawa 1978.
 41. Zienkowski L., Co to jest PKB?: jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Elipsa, Warszawa 2001.
 42. Żółkiewski Z., Model równowagi ogólnej z uwzględnieniem zachowań monopolistycznych, "Studia i Prace ZBSE", Warszawa 1995.
 43. Żółkiewski Z., Social Accounting Matrix for Poland, 1990, z prac ZBSE, Warszawa 1993.
 44. Pozycje dydaktyczne
 45. Czyżewski A., Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, AE, Poznań 1996.
 46. Lipiec-Zajchowska M., E. Sikora, Ilościowe metody w zarządzaniu, Wektory, Warszawa 1993.
 47. Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska M., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach: dla studiów ekonomicznych zaocznych i wieczorowych, SGH, Warszawa 2001.
 48. Sadowski W, Ekonometria, WSHiP, Warszawa 2001.
 49. Tomaszewicz Ł. (red.), Przepływy międzygałęziowe. Elementy teorii, Wyd. UŁ, wyd. 4, Łódź 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu