BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tal-Figiel Barbara, Janiczek Gabriela
Tytuł
Analiza zmian struktury osadu czynnego pod wpływem fal ultradźwiękowych i aeracji
Analysis of the Changes in the Activated Sludge Structure Effected by Ultrasounds and Aeration
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 685, s. 151-161, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Metody badawcze, Towaroznawstwo przemysłowe, Towaroznawstwo, Zanieczyszczenie środowiska, Oczyszczanie ścieków
Research methods, Industrial commodities, Commodity science, Environmental pollution, Sewage treatment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skuteczne metody oczyszczania ścieków stanowią istotny czynnik zapewniający prawidłowe funkcjonwanie człowieka i rozwój technologii bez szkody dla środowiska naturalnego. Badania dotyczące struktury osadu ułatwiają modelowanie procesów oczyszczania, a tym samym przyczyniają się do ich optymalizacji. Celem badań zaprezentowanych w artykule była analiza zmian struktury osadu czynnego wywołanych działaniem pola ultradźwiękowego. Artykuł zawiera także dyskusję zależności między zawartością poszczególnych typów mikroorganzmów w osadzie a jego ogólną kondycją.

The paper deals with the effect of ultrasounds on activated sludge. The objective of the studies was to confirm the expected changes in its structure and condition, resulting from the existence of physical interactions inside the sludge. The experiments performed made it possible to determine the time of exposition needed to start the agglomeration process leading to the improvement in the sedimentation abilities of sludge and lowering its degree of hydration. During the experiments the fauna of activated sludge was examined in order to control the sludge aeration process. The paper also discusses the relationship between the number of certain microorganisms present in the sludge and its condition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0, 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbusiński K., Kościelniak H., Znaczenie kontroli struktury osadu czynnego w procesie tlenowej stabilizacji, "Biotechnologia" 1999.
 2. Bever J., Stein A., Teichmann H., Zaawansowane metody oczyszczania ścieków, Oficyna Wydawnicza Projprzem - EKO, Bydgoszcz 1997.
 3. Bień J., Stępniak L., Wolny L., Ultradźwięki w dezynfekcji wody i preparowaniu osadów ściekowych przed ich odwadnianiem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995.
 4. Buraczewski G., Biotechnologia osadu czynnego, PWN, Warszawa 1994.
 5. Dutkiewicz ET., Fizykochemia powierzchni, WNT, Warszawa 1998.
 6. Eikelboom D.H., Buijsen H.J.J. van, Podręcznik mikroskopowego badania osadu czynnego, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 1999.
 7. Elpiner J.E., Ultradźwięki. Działanie fizykochemiczne i biologiczne, PWN, Warszawa 1968.
 8. Hartmann L., Biologiczne oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa 1996.
 9. Janiczek G., Badanie właściwości osadu czynnego decydujących o jego stopniu uwodnienia, Praca magisterska pod kier. B. Tal-Figiel, Politechnika Krakowska, Kraków 2002.
 10. Klimowicz H., Znaczenie mikrofauny przy oczyszczaniu ścieków osadem czynnym, Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1983.
 11. Kocwa-Haluch R., Analiza biologiczna osadów ściekowych, Seminarium PK, Kraków 2000.
 12. Kocwa-Haluch R., Woźniakiewicz T., Charakterystyka i analiza biologiczna osadu czynnego, Seminarium PK, Kraków 2000.
 13. Pawlaczyk-Szpilowa M., Mikrobiologia wody i ścieków, PWN, Warszawa 1960.
 14. Smith P.G., Coackley P., A Method for Determining Specific Surface Area of Activted Sludge by Dye Adsorption, "Water Research" 1983, nr 17.
 15. Śliwiński A., Ultradźwięki i ich zastosowania, WNT, Warszawa 1993.
 16. Tal-Figiel B., Intensyfikacja procesu ekstrakcji ciecz-ciecz w polu ultradźwiękowym, Monografia 87, Politechnika Krakowska, Kraków 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu