BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sucholiński Andrzej
Tytuł
Współpraca gospodarcza z zagranicą a problem bezrobocia
Foreign Economic Cooperation and Unemployment Level
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1994, nr 688, s. 73-82, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomia. Handel zagraniczny
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Bezrobocie, Zwalczanie bezrobocia, Handel zagraniczny, Rynek pracy
Systemic transformation, Unemployment, Unemployment reduction, Foreign trade, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono w skrócie udział Polski w handlu światowym i jego wpływ na makroproporcje gospodarcze, wpływ eksportu na wzrost zatrudnienia i wpływ importu na rynek pracy, a także działania na rzecz wykorzystania handlu zagranicznego w walce z bezrobociem.

The author characterizes the development of unemployment in Poland in the years 1990-1993 against a background of other postcommunist Central-East European countries. He discusses a theoretical model of interdependancies between the increase in exports and the national income growth as well as between imports and the national income. In the final part of the paper he outlines a model of economic policy whose implementation could result in diminishing of the unemployment level due to increased exports and more rational imports.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżowska Z., Smuga T.: Rynek siły roboczej. [w:] Gospodarka Polski w procesie transformacji 1992. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych 1993.
 2. Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. "Gospodarka Narodowa" 1992 nr 1.
 3. Harrod R.: International Economics. Cambridge: Cambridge University Press 1939.
 4. Informacja o sytuacji gospodarczej kraju. Lipiec 1993. Warszawa: GUS 1993.
 5. Kabaj M.: Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu. "Polityka Społeczna" 1992 nr 1.
 6. Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procenta i pieniądza. Warszawa: PWN 1956.
 7. "Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej". Warszawa: GUS 1993.
 8. Lubiński M.: Bilans płatniczy i handel zagraniczny. [w:] Gospodarka Polski w procesie transformacji 1992. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych 1993.
 9. Machlup F.: International Trade and National Income Multiplier. Philadelphia: The Blakiston Co 1943.
 10. Marczewski K.: Współpraca gospodarcza z zagranicą w okresie transformacji. [w:] Gospodarka polska w latach 1990-1992. Doświadczenia i wnioski. Red. L. Zienkowski.
 11. Na Szekspira przyjdzie czas. Rozmowa P. Bandzio z P. Sinclairem, prof. Uniwersytetu w Oxfordzie. "Życie Gospodarcze" 1992 nr 1.
 12. Pełka В.: Restrukturyzacja przemysłu w warunkach urynkowienia polskiej gospodarki. Makrorestrukturyzacja. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1993 nr 1.
 13. Pełka B.: Restrukturyzacja przemysłu w warunkach urynkowienia polskiej gospodarki. Mikrorestrukturyzacja. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1993 nr 2.
 14. Robinson J.: Essays in the Theory of Employment. Oxford: Basil Blackwell 1937.
 15. Robinson J.: Walka z bezrobociem. Wstąp do teorii zatrudnienia. Lublin: Wydawnictwo Delfin 1991.
 16. "Rocznik Statystyczny" 1992. Warszawa: GUS 1992.
 17. Sołdaczuk J., Kamecki Z., Bożyk P.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka. Warszawa: PWE 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu