BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berger Jan
Tytuł
Eugeniusz Romer jako statystyk
Eugeniusz Romer as an statistician
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 10, s. 64-72
Słowa kluczowe
Kartografia, Badania statystyczne, Analiza statystyczna
Cartography, Statistical surveys, Statistical analysis
Abstrakt
Zainteresowania naukowe Eugeniusza Romera — oprócz wielu rozpraw z zakresu geografii, kartografii, klimatologii i innych dziedzin — dotyczyły także szczegółowych analiz wyników badań statystycznych, jak również opracowywania odrębnych prac statystycznych.

Eugeniusz Romer is known throughtout Poland as author o f a host of works from the field of geography, cartography, climatology, and other related areas. However, Romer is less well-known for his detailed analyses of statistical data and his separate statistical works. Before the World War II He was also a member of Polish Statistical Association.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Chałubińska, Kontakty Eugeniusza Romera i Albrechta Pencka [w] "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej", Seria C, Zeszyt 24, 1980, s. 21-29.
 2. Bibliografia adnotowana dzieł kartograficznych E. Romera, opracowana przez prof. F. Uhorczaka i prof. J. Wąsowicza [w:] E. Romer, "Wybór pism", t. I, Warszawa 1960, s. 137.
 3. J. Czyżewski, Życie i dzieło Eugeniusza Römern [w:] E. Romer, Wybór pism, tom I, Warszawa, 1960, s. 57.
 4. P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 1997.
 5. Edmund Romer, Historia powstania geograficzno-statystycznego atlasu Polski Eugeniusza Romera. (Wspomnienia syna} [w:] "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej", Seria C, Zeszyt 24, 1980, s. 7 i 8.
 6. Eugeniusz Romer geograf i kartograf trzech epok, [w:] Studia i materiały z historii kartografii, tom XIX, Warszawa 2004.
 7. A. Gawryszewski, Polskie mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe. Bibliografia (lata 1827-1967) [w:] "Dokumentacja geograficzna", Zeszyt 4, Warszawa 1969,s.33-36.
 8. Geschichte und ergebnisse der zentralen amtlichen Statistik in Österreich 1829-1979, Wien 1979.
 9. J. Gierowska-Kałłaur, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919-9 września 1920), Warszawa 2003.
 10. S. Gurba, J. Mościbroda, Geograficzno-statystyczny atlas Polski Eugeniusza Romera - pomnikowe dzieło kartografii polskiej, "Polski Przegląd Kartograficzny", 1982, t. 14, nr 2, s. 83.
 11. Ł. Mazurkiewicz-Herzowa, Eugeniusz Romer, Warszawa 1966, s. 118.
 12. St. Pawłowski, Romer E., Szumański T. Mapa etnograficzna ziem wschodnich (Polska, Litwa, Białoruś) podług spisu oficjalnego z grudnia J919 [w:] "Polski Przegląd Kartograficzny", nr 2, 1923, s. 72-74.
 13. E. Romer, Pamiętnik paryski 1918-1919, Ossolineum 1989, s. 195 i 196.
 14. Rossijskaja gosudarstwiennaja statistika 1802-7996, Moskwa 1996.
 15. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie, tom 22, nr 9, listopad 1915, s. 20-27.
 16. Wybór pism E. Romera", tom I, Warszawa 1960, s. 138.
 17. K. Zamorski, Ludność Galicji w latach 1857-1910 [w:] "Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji", Kraków-Warszawa 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu