BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska-Ziarko Anna
Tytuł
Metody znajdowania portfela efektywnego dla semiwariancji
Methods of finding the effective portfolio for semi-variance
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2005, nr 3-4, s. 63-82, bibliogr. 14 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Statystyka, Badania operacyjne, Metody numeryczne
Operational risk, Statistics, Operations research, Numerical methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W klasycznym modelu Markowitza ryzyko jest mierzone wariancją stóp zwrotu. Pewną wadą wariancji jako miary ryzyka jest jednakowe traktowanie odchyleń ujemnych i dodatnich od oczekiwanej stopy zwrotu. Markowitz do mierzenia tylko odchyleń ujemnych zdefiniował semiwariancję. Jednak znalezienie portfela o minimalnej semiwariancji jest znacznie trudniejsze niż znalezienie portfela o minimalnej wariancji. Nową metodę znajdowania portfela o minimalnej semiwariancji zaproponowano w niniejszej pracy.

In the classic Markowitz model, risk is measured by the return rates variance. However, equal treatment of negative and positive deviations from the expected return rate is a slightly shortcoming of variance is the risk measure. Markowitz defined semi-variance to measure the negative deviations only. However finding the portfolio with minimum semi-variance is much more difficult than finding a portfolio with minimum variance. The critical line method proposed by Markowitz in 1959 was the oldest method for finding optimum portfolios for semi-variances. That method was highly complicated and as a consequence the search for methods of finding a quasi-optimum solution continued. Quasi-optimum solutions are based on the co-lower partial moments. Until today they find application in practice. Their advantage is that it is possible to use one of many available software packages for square or non-linear optimization. Unfortunately the solution obtained is quasi optimal and it is not known how far it deviates from the optimum solution. As a consequence, the need to formulate a new method that could offer optimum solution and at the same time would be simple and easy for software design as a means to select optimum portfolios with the minimum semi-variance from the assumer return rate appeared.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BERNSTEIN P., DAMODAROU A., Zarządzanie inwestycjami, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1999.
 2. EFTEKHARI B., PEDERSEN C., SATCHELL E., On the volatility of measures of financial risk: an investigation using returns from European markets, The European Journal of Finance, 2000, nr 6, s. 18-38.
 3. GRABOWSKI W., Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa 1982.
 4. HAUGEN A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
 5. HOGAN W., WARREN J., Computation of the efficient boundary in the E-S portfolio selection model, Journal of Finance and Quantitative Analysis, September 1972.
 6. MARKOWITZ H., Portfolio selection, J. Finance 7, 1952, s. 77-91.
 7. MARKOWITZ H., Portfolio selection: efficient diversification of investments, John Wiley and Sons, New York 1959.
 8. MARKOWITZ H., Portfolio selection: efficient diversification of ivestments, Blackwell, Malden, Massachusetts, 1991.
 9. NAWROCKI D., Optimal algorithms and lower partial moments: ex post results, Applied Economics,1991,23,5.465-470.
 10. OGRYCZAK W., RUSZCZYŃSKI A., From stochastic dominance to mean-risk models: semideviations as risk measures, European Journal of Operational Research, 116 (1999), s. 33-35.
 11. OGRYCZAK W., RUSZCZYŃSKI A., On consistency of stochastic dominance and mean-semideviation models, Mathematical Programming, Ser. B vol. 89, Springer Yerlag KG, 2001, s. 217-232.
 12. OLESINKIEWICZ J., RUTKOWSKA-ZIARKO A., Application of the Wolfs algorithm in constructing effective portfolios, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 2004, nr 175.
 13. RUTKOWSKA-ZlARKO A., OLESINKIEWICZ J., Wykorzystanie semiwariancji do budowy portfela akcji. Przegląd Statystyczny, 2002, nr 4.
 14. SORTINO F., SATCHELL S., Managing downside risk in financial markets: theory, practice and implementation, Butterworth - Heinemann, Oxford, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu