BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syper Marzena
Tytuł
Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu
Modeling a Climate of Innovation in the Company as a Key to Success
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 1, s. 29-41, bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Klimat gospodarczy, Przedsiębiorstwo
Enterprise effectiveness, Innovative character, Economic climate, Enterprises
Abstrakt
Klimat organizacyjny jako tło, które tworzy środowisko działań ludzkich w firmie, oraz niemal namacalna powierzchnia obowiązującej w niej kultury są istotnymi czynnikami kreowania efektywności organizacji. Podobnie jak i cała kultura, mogą sprzyjać osiąganiu celów przedsiębiorstwa, ale równie dobrze hamować skuteczność przedsiębiorstwa. Modelowanie klimatu innowacyjnego wspierającego samodzielność i odpowiedzialność pracowników staje się istotnym zadaniem nowoczesnego menedżera. Celem artykułu jest wskazanie, że kreowanie klimatu innowacyjnego w firmie, sprzyja rozbudowana poziomo jej struktura organizacyjna, pozbawiona formalizmu, oraz przyzwolenie tak na innowacyjność, jak i na związane z nią ryzyko. Wartością naczelną w takim typie klimatu staje się twórcze podejście do rozwiązywanych problemów i szeroko rozumiana kreatywność pracownicza.

Organizational climate, forming the background for human activities in a company as well as the almost tangible managerial culture, is an important factor defining efficiency. It can facilitate achieving targets, but it can also be a destructive factor hampering company effectiveness. Thus, modeling a climate of innovation supporting employee self-reliance and responsibility becomes a vital problem facing the modern manager. An innovational climate supported by a horizontally complex organizational structure free of formalism stimulates the enterprise. Another important factor is acquiescence to either relevant creativity or risk. A major value of such a climate is the creative approach to problem solving and broad employee creativity.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2000), Zarządzania zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 2. Buszczak A. (2002), Rzecz o sile zespołu [w:] Strykowska M. (red.), Współczesne organizacje-wyzwania, zagrożenia, Humaniora, Poznań.
 3. Gach D., Potocki A. (1998), Wpływ innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego na konkurencyjność firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Jasiński Z. (1998), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza "Placet" Warszawa.
 5. Kożusznik B. (2002), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 6. Maruszewski T. (1998), Psychologia poznawcza, PWN, Poznań.
 7. Penc J. (1998), Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 8. Penc J. (2000), Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 9. Piskorz Z. (2002), Twórcze zarządzanie jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa [w:] Strykowska M. (red.), Współczesne organizacje-wyzwania, zagrożenia, Humaniora, Poznań.
 10. Pocztowski A. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Robbins S. (1998), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 12. Sadler P. (1997), Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 13. Stasiakiewicz M. (2002), Zachowania twórcze w organizacji [w:] Strykowska M. (red.), Współczesne organizacje-wyzwania, zagrożenia, Humaniora, Poznań.
 14. Strykowska M. (2002), Zawód-praca - kariera. Dynamika zmian, [w:] Strykowska M. (red.), Współczesne organizacje-wyzwania, zagrożenia, Humaniora, Poznań.
 15. Wiernek B. (2000), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu