BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tagliabue Giovanna
Tytuł
Co-integrating relationship between terms of trade, money and current account: the Italian evidence
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2005, nr 3-4, s. 99-111, bibliogr. 28 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Makroekonomia, Bilans handlowy, Badania operacyjne, Metody numeryczne
Macroeconomics, Trade balance, Operations research, Numerical methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ponieważ badania teoretyczne, dotyczące zależności pomiędzy terms of trade, pieniądzem i bilansem obrotów bieżących nie doprowadziły do jednoznacznych wniosków co do natury tej zależności, celem pracy jest więc zbadanie, czy istnieje stabilna relacja długookresowa wiążąca te zmienne. Badania obejmują okres od pierwszego kwartału 1975 roku do pierwszego kwartału 2001 roku włącznie. Pierwsza część pracy zawiera krótkie omówienie głównych teorii, dotyczących tego zagadnienia. Najpierw wykorzystano wiele procedur diagnostycznych, następnie zaprezentowano ostateczne oceny. Przeprowadzono testy ADF dla każdej ze zmiennych oraz przy użyciu testów kointegracji wykazano istnienie wektora kointegrującego w ramach specyfikacji VAR. Po dokonaniu wyboru właściwej postaci modelu VAR, wykorzystano test rzędu Johansena do wyznaczenia liczby wektorów kointegrujących. W celu uwzględnienia warunków nierównowagi oszacowano natomiast model z mechanizmem korekty błędu. W ten sposób uwzględniono właściwości długookresowe i dynamiczne badanych zmiennych. Wyniki empiryczne sugerują, że terms of trade i pieniądz są skointegrowane w długim okresie, ale nie zawsze w krótkim okresie. Zależność pomiędzy terms of trade i rachunkiem obrotów bieżących utrzymuje się natomiast zarówno w długim, jak i krótkim okresie. Przedstawiona analiza ma charakter wstępny. Jej poszerzenie o zmienne dotyczące inwestycji i zatrudnienia powinno znacznie poprawić otrzymane wyniki.

The paper analyses long-run relationships between terms of trade, money and current account for Italy in the period from the first quarter of 1975 to the first quarter of 2001.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ALLEN P.R. (1972), Money and growth in open economies, Review of Economic Studies, No. 39, pp. 213-219.
 2. BACKUS D.K., KEHOE P.K., KYDLAND E.F. (1994), Dynamics of the trade balance and the terms of trade:, the J-curve, American Economic Review, No. 84, pp. 84-103.
 3. BAHMANI-OSKOOEE M, JANARDHANAN (1995), Is there a long run relationship between terms of trade and trade balance?, Journal of Political Modelling, No. 17, pp. 199-205.
 4. BAHMANI-OSKOOEE M., SHABSIGH G. (1996), On the effects of money on the terms of trade: an empirical investigation. Applied Economics Letters, No. 3, pp. 721-724.
 5. CASHIN P., MCDERMOTT C.J. (1998), Terms of trade shocks and the current account. International Monetary Fund Working Paper, December, No. 177, pp. 1-47.
 6. DICKEY D.A., FULLER W.A. (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association, No. 74, 427-431.
 7. DWYER J.A., LEWIS P.E.T. (1991), The price effects of monetary changes: the case of a small open economy", Journal of Macroeconomics, No. 13, pp. 117-131.
 8. HARBERGER A.C. (1950), Currency depreciation, income and the balance of trade, Journal of Political Economy, No. 58, pp. 47-60.
 9. HARPER I., LIM G.C. (1989), 2 Is monetary policy too tight?, Australian Economic Record, No. 86,pp. 5-14.
 10. HOQUE A. (1995), Co-integrating relationship between terms of trade and current account deficit: The Australian evidence. Applied Economics Letters, No. 2, pp. 130-133.
 11. KHAN M.S., KNIGHT M.D. (1983), Determinants of current account balances of non-oil developing countries in the 1970s: an empirical, analysis, IMF Staff Papers, No. 30, pp. 819-842.
 12. KOUASSI E., DECALUWE B., KAPOMBE C.M., COLYER D. (1999), Temporal causality and the dynamic interactions between terms of trade and current account deficits in co-integrated VAR processes: further evidence from Ivorian time series, Applied Economics, No. 31, pp. 89-96.
 13. JOHANSEN S. (1988), Statistical analysis of cointegration vectors, Journal of Economic Dynamics Control, June-September, pp. 231-254.
 14. JOHANSEN S. (1995), Likehood-based inference in cointegrated vector autoregressive models, Oxford University Press.
 15. LAURSEN S., LLOYD a. METZLER (1950), Flexible exchange rates and the theory of employment, Review of Economics and Statistics, No. 32, pp. 281-299.
 16. LUCAS R.E. (1982), Interest rates and currency prices in a two country world, Journal of Monetary Economics, No. 7, pp. 85-106.
 17. OBSTFELD M. (1982), Aggregate spending and the terms of trade: is there a Laursen-Metzler effect?, Quarterly Journal of Economics, No. 97, may, pp. 251-270.
 18. PAGAN A.R. (1989), Twin deficits and the Australian models: comments on a conference, mimeo, Australian National University, Canberra.
 19. PERSSON T., SVENSSON L.E. (1985), Current account dynamics and the terms of trade: the Harberger-Laursen-Metzler two generations later, Journal of political Economy, 93, 43-65.
 20. PREBISCH R. (1950), The economic development of Latin America and its principal problems, reprinted in Economic Bulletin for Latin America, Vol. 7, No. 1, 1962, 1-22.
 21. RAMANATHAN R. (1975), Monetary expansion, balance of trade and economic growth, Economic Record, No. 51, pp. 1-39.
 22. ROBERTS W.W. (1978), Monetary expansion in an open economy of medium size, Economic record, No. 54, pp. 380-386.
 23. ROTEMBERG J.J. (1985), Money and the terms of trade, Journal of International Economics, No. 19, pp. 141-160.
 24. SINGER H.W. (1950), U.S. Foreign investment in underdeveloped areas: the distribution of gains between investing and borrowing countries, American Economic Review, Paper and Proceedings, 40, 473-485.
 25. STOCKMAN A.C. (1980), A theory of exchange rate determination. Journal of Political Economy, No. 88, pp. 673-698.
 26. SWESSON L.E.O., RAZIN A. (1983), The terms of trade and the current account: the Harberger-Laursen-Metzler effect, Journal of political Economy, No. 91, pp. 97-125.
 27. SVENSSON L.E.O. (1985), Current prices, terms of trade and interest rates, Journal of International Economics, No. 18, pp. 17-41.
 28. TSO A.Y. (1988), Monetary expansion, international trade, and capital accumulation, Economic Record, No. 64, pp. 113-119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu