BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
MacDonald Ronald, Wójcik Cezary
Tytuł
Inflation Differentials in the Euro Area in a New Neoclassical Synthesis Framework
Różnice inflacyjne w strefie euro w ujęciu nowej syntezy neoklasycznej
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 4, s. 19-29, bibliogr. 16 poz., aneks
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Strefa euro, Ekonomia neoklasyczna, Inflacja
Economic and Monetary Union (EMU), Eurozone, Neoclassical economy, Inflation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest analiza źródeł i konsekwencji różnic inflacyjnych w ramach asymetrycznych unii walutowych. W badaniu szczególną uwagę zwrócono na tzw. efekt wygładzania konsumpcji (consumption smoothing) jako potencjalne źródło analizowanych zjawisk. Przeprowadzona analiza oparta jest na modelu nowej syntezy neoklasycznej, który został w ostatnim czasie rozwinięty przez Goodfrienda (2002) oraz Goodfrienda i Kinga (2000). Model ten ma podstawy mikroekonomiczne i łączy w sobie elementy teorii realnych cykli koniunkturalnych i „neokeynesowskie" założenia „lepkich" cen oraz monopolistycznej konkurencji. W artykule pokazano, że przy istnieniu scentralizowanej polityki monetarnej asymetryczność unii walutowej polegająca, podobnie jak w strefie euro, na istnieniu kraju „dużego", na relatywnie wysokim poziomie PKB i wykazującego niski przyrost produktywności, oraz kraju „małego", o relatywnie niskim poziomie PKB i przechodzącego proces doganiania, wykazującego wysoki przyrost produktywności - jest elementem prowadzącym w kraju małym do popytowo zdeterminowanych różnic inflacyjnych oraz nadmiernych wahań koniunkturalnych.

In this paper we propose an alternative explanation for the nature,sources and consequences of inflation rate differentials in a monetary union, such as euro area. To achieve this, we build on the new neoclassical synthesis (NNS) framework, recently advanced by Goodfriend (2002) and Goodfriend and King (2000). Based on the NNS setup, we discuss the inflationary consequences of the catching up process in a heterogeneous monetary union. In particular, we explore the interaction between catching-up and inflation differentials and offer an interpretation of the nature of this interaction. Our discussion is in stark contrast to the conventional Balassa-Samuelson (BS) interpretation. In particular, we demonstrate that divergent inflation rates between Member States do not necessarily have to be an equilibrium phenomenon, even if the original shock comes from the supply-side of the economy. Second, we show how a centralized monetary policy may produce such divergence of individual country’s inflation rates when countries differ in size and in trend productivity growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B. (1964), The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal, "Journal of Political Economy", Vol. 72, December, s. 584-596.
 2. Bergin P., Glick R. and Taylor A.M. (2004), Productivity, Tradability, and the Long-Run Price Puzzle, "Working Paper", No. 10569, NBER, Cambridge.
 3. Bergstrand J.H. (1991), Structural Determinants of Real Exchange Rates and National Price Levels: Some Empirical Evidence, "American Economic Review", Vol. 81, No. 1, 325-34.
 4. Canzoneri M.B., Cumby R.E. and Diba B. (1996), Trends in European Productivity and Real Exchange Rates: Implications for the Maastricht Convergence Criterion and for Inflation Targets After EMU, "Discussion Paper", No. 1417, CEPR, London.
 5. Cottarelli C., Dell'Ariccia G. and Vladkova-Hollar I. (2003), Early Birds, Late Risers, and Sleeping Beauties: Bank Credit Growth to the Private Sector in Central and Eastern Europe and the Balkans, "Working Paper", No. 03/213, IMF, Washington D.C.
 6. De Gregorio J., Giovannini A. and Wolf H. (1994), International Evidence on Tradables and Nontradables Inflation, "European Economic Review", Vol. 38, 1225-1244.
 7. Dornbusch R. (1988), Purchasing Power Parity, in: J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman (eds.), The New Palgrave Dictionary of Economics, Macmillan, London.
 8. Froot K.A. and Rogoff K. (1995), Perspectives on PPP and Long-run Exchange Rates, in: G. M. Grossman and K. Rogoff (eds), Handbook of International Economics, Vol. III, Elsevier, New York.
 9. Goodfriend M. and King R. (2001), Case for Price Stability, "Working Paper", No. 8423, NBER, Cambridge.
 10. Goodfriend M. (2002), Monetary Policy in the New Neoclassical Synthesis: A Primer, Federal Reserve Bank of Richmond, Richmond.
 11. Gottfries N. (2003), Boom and Busts in EMU, Working Paper, No. 2003-29, Uppsala University,Uppsala.
 12. Honohan P. and Lane P.R. (2003), Divergent Inflation Rates in Euro Area, "Economic Policy", Vol. 37, 359-94.
 13. IMF (2004), Are Credit Booms in Emerging Markets a Concern?, in: IMF, World Economic Outlook: Advancing Structural Reforms, IMF, Washington D.C.
 14. Neary J.P. (1988), Determinants of the Equilibrium Real Exchange Rate, "American Economic Review", Vol. 78, 210-15.
 15. Samuelson P. (1964), Theoretical Notes on Trade Problems, "Review of Economics and Statistics", Vol. 46, 145-154.
 16. Podkaminer L. (2003), Analytical Notes on the Balassa-Samuelson Effect, "Banca Nazionale de Lavoro Quarterly Review", No. 226, 207-221.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu