BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Krystyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej
Company internationalization in the economic theory
Źródło
Folia Oeconomica Bochniensia, 2005, nr 3, s. 73-92, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Teoria handlu międzynarodowego, Inwestycje zagraniczne, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Korporacje międzynarodowe
Enterprise internationalization, International trade theory, Foreign investment, International enterprise, International corporation
Abstrakt
W artykule poruszono problem internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Przytoczono kilka definicji tego procesu, który polega głównie na przekształceniu przedsiębiorstwa krajowego w międzynarodowe. Na podstawie przeglądu literatury ekonomicznej wymieniono i opisano cztery główne teorię próbujące wyjaśnić ten proces tj: teoria handlu zagranicznego, teoria bezpośrednich inwestycji zagranicznych, teoria międzynarodowej sieci korporacyjnych, teoria etapowego rozwoju międzynarodowego przedsiębiorstwa.

The paper is devoted to the subject of company internationalization. Some definitions of internationalization have been quoted. Four main theories explaining the process of internationalization such as the theory of foreign trade, theory of foreign direct investment, theory of international corporate network and theory of stage development of multinational enterprise have been described on the basis of the review of the economic literature.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal J.P.[1980], Determinants of Foreign Direct Investment, Weltwirtschaftliches Archiv., nr 4.
 2. Aharoni Y. [1966], The Foreign Investment Decision Process, Harvard Graduate School of Business, MIT, Cambridge.
 3. Buckley A [2002], Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości I ocean. PWN Warszawa.
 4. Buckley P.J. [1995], Foreign Direct Investment and Multinational Enterprise, McMillan Press, London.
 5. Casson M. [1990], The Theory of Foreign Direct Investment, w: International Investment, P. J. Buckley ed. Edward Elgar Publ. London.
 6. Czinkota M.Johnston W. [1981], Segmenting U.S. Firms for Export Development, Journal of Business Review, nr 4.
 7. Dulfer E.[1992], Internationales Management in unterschiedlichen Kulturbereichen, R. Oldenbourg Verlag, Munchen-Wien.
 8. Dunning J.H. [1981], International Production and Multinational Enterprise, Allen and Urwin, London.
 9. Dunning J.H. [1888], The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extension, Journal of International Business Studies, nr 1.
 10. Fonfara, Gorynia M. ,Otta W.,Najlepszy [2000], Przedsiębiorstwo na międzynarodowych rynkach, AE Poznań.
 11. Hirsch S.[1975], Produkt Cycle Model of International Trade, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol.37, nr 4.
 12. Holleson S. [2001],Global Marketing, Prentice Hali, Harlow.
 13. Johanson J. Vahlne J.E. [1977}, The Internationalization Process of the Firm - a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitment, Journal of International Business Studies, nr 8.
 14. Johanson J., Wiedersheim-Paul F.[1975], The Internationalization of the Firm - Four Swedish Cases, Journal of Management Studies nr 3.
 15. Luostarinen R., Hellman H. [1993], Internationalization Process and Strategies of Finnish Family Enterprise; w: M.Yirtanen (ed) Proceedings of the Conference on the Development, Finland, Ministry of Trade and Industry-Studies and Reports nr 59, (1994).
 16. Melin L.[1992], Internationalization as a Strategy Process; Strategic Management Journal nr 13.
 17. Misala J.[1990], Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa.
 18. Piercy N.F.[1985], Company Internationalization: active and Reactive Exporting, European Journal of Marketing, nr 3.
 19. Przybylska K.[l998], Internalizacja działalności gospodarczej międzynarodowych korporacji, Ekonomista nr 5-6.
 20. Przybylska K. [2001], Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wyd. AE w Krakowie.
 21. Rymarczyk J.[ 2004] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 22. Shons R. [1976], Theorie der internationalen Arbeitseilung, Stuttgart Verlag w. Kohlhammer.
 23. Turnbull P.W. [1985],Internationalization of the Firm: a Stage Process or not?, Conference on Export Expansion and Market Entry Modes, Dalhousie University, Halifax.
 24. Vernon R.[l966], International Investment and International Trade in the Product Cycle; The Quarterly Journal of Economics, nr 2.
 25. Vernon R. [1979], The Product Cycle Hypothesis in a New Environment; Oxford Bulletin of Economics and Statistics, nr 2.
 26. Welch L.S., Luostarinen L.[1988], Internationalization: Evolution of a Concept w: P. Buckkey, The Internationalization of the Firm, London, Academic Press Ltd.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu