BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guziejewska Beata
Tytuł
Wybrane aspekty pojęcia i zakresu środków publicznych
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 106-114
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Dobra publiczne, Sektor publiczny w gospodarce, Struktura finansów publicznych
Public finance, Public goods, Public sector in economy, Structure of public finances
Abstrakt
Celem artykułu jest zarysowanie problemów jakie występują w związku z określeniem pojęcia i zakresu środków publicznych. Z pojęciem środków publicznych, a zwłaszcza z określeniem ich rozmiarów wiąże się wiele kontrowersji. Wynika to m.in. stąd, iż samo pojęcie sektora publicznego i finansów publicznych nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Różnice w definiowaniu finansów publicznych i określeniu ich zakresu utrudniają efektywne gospodarowanie środkami publicznymi oraz ich kontrolę. Zdefiniowanie pojęcia środków publicznych i ich rozmiarów ma znaczenie dla procesów redystrybucji budżetowej i parabudżetowej. Należy podkreślić malejącą rolę samych środków budżetowych w realizacji funkcji władz publicznych.

The aim of that article is to show problems connected with a definition and a range of public means. A definition of a public sector and public finances isn't clear. Differences in a definitition of public finances and its range make difficult effective economising of a public means and its control. The author points out decreasing role of budgetary means in realisation of public authority functions. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gaudemet P.M., Molinier J.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2000.
  2. Henley D., Likierman A., i in.: Public Sector Accounting and Financial Control. Chapman & Hall, Londyn 1994.
  3. Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. Warszawa 1996.
  4. Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Równowaga budżetowa. PWN, Warszawa 1993.
  5. Piotrowska-Marczak K.: Analiza celowości działania państwowych funduszy celowych oraz agencji. Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu, Informacja nr 715/ 2000.
  6. Piotrowska-Marczak K.: Finanse ogólne. WSzI, Radom, 1993.
  7. Piotrowska-Marczak K.: Miejsce gospodarki pozabudżetowej i parabudżetowej w sektorze publicznym w Polsce. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI w. Materiały Konferencyjne. Tom I, Poznań 2000.
  8. Sobiech J.: Finanse publiczne. Praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1995.
  9. Ziółkowska W.: Finanse publiczne. WSzB, Poznań, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu