BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jewartowski Tomasz
Tytuł
Finansowe warunki powodzenia programu budowy autostrad płatnych w Polsce
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 115-121, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Drogi publiczne, Sieć drogowa, Autostrady, Finansowanie inwestycji transportowych, Ryzyko inwestycyjne
Highway road, Road network, Motorway, Financing transport investments, Investment risk
Abstrakt
Artykuł dotyczy programu budowy płatnych autostrad w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kwestii jego finansowania. Autor omówił założenia programu budowy autostrad płatnych w oparciu o ustawę z 27 października 1994 r. Zwrócił uwagę, iż program ten już na starcie był pozbawiony szans powodzenia ze względu na problemy z pozyskiwaniem kapitału w celu realizacji inwestycji na taką skalę oraz trudne do oszacowania, lecz wysokie ryzyko z nią związane, a w całości spoczywające na inwestorze prywatnym. Nowelizacja ustawy z 17 listopada 2000 r. stwarza możliwość istotnego wzrostu zaangażowania państwa w finansowanie budowy autostrad oraz przejęcia przez państwo znacznej części ryzyka, w tym ryzyka związanego z przyszłym natężeniem ruchu.

The article consists of Polish paid road building program with the main stress put on financial aspects of that subject on the basis of legal act from 27 of October of 1994. Legal act amendments from 17 th of October 2000 gave another possibilities connected with mentioned program. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Marcinek K. (1999): Finansowanie oraz ryzyko projektów infrastrukturalnych realizowanych w systemie BOT. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. Red. prof. dr hab. H. Henzel, Katowice: Wydawnictwo "Śląsk".
  2. Poliński R. (1998): Problemy finansowania programu budowy i eksploatacji autostrad płatnych w Polsce. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 12, s. 21-23.
  3. Ratajczak M. (1999): Budowa autostrad w Polsce - problemy wykorzystania kapitału prywatnego. "Przegląd Komunikacyjny" 2, s. 12-16.
  4. Siemińska E., Szóstek A. (1999): Wybrane problemy budowy autostrad w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. Red. prof. dr hab. H. Henzel, Katowice: Wydawnictwo "Śląsk".
  5. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych. DzU nr 127, poz. 627 z późniejszymi zmianami.
  6. Ustawa z dnia 8 września 2000 o nowelizacji ustawy o autostradach płatnych. DzU nr 86, poz. 958.
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996r. w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych. DzU nr 12, poz. 63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu