BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczak Andrzej
Tytuł
Główne kierunki polityki pieniężnej w Polsce w 2000 roku
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 132-148
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Banki centralne, Polityka pieniężna NBP, Podaż pieniądza, Stopa procentowa, Operacje otwartego rynku, Kurs walutowy, Rezerwy obowiązkowe banków, Rezerwy walutowe, Zadłużenie zagraniczne
Central banks, NBP monetary policy, Money supply, Interest rate, Open market operations, Exchange rates, Banks obligatory reserves, Foreign exchange reserves, Foreign debt
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstrakt
W artykule skoncentrowano rozważania wokół polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w 2000 roku. Roczny cel inflacyjny nie został zrealizowany. Polityka pieniężna NBP miała charakter restrykcyjny. Świadczyły o tym bardzo wysokie stopy procentowe i dyscyplina w emisji pieniądza. Najważniejszym wydarzeniem w polityce kursu walutowego było upłynnienie kursu złotego. Na podstawie danych za trzy kwartały 2000 r. można wskazać na dość ustabilizowaną sytuację Polski w zakresie równowagi zewnętrznej. Zanotowano niewielką poprawę w zakresie zadłużenia zagranicznego. Rezerwy dewizowe nie uległy zmianie. Pewien niepokój budzi wysokość wskaźnika międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski informującego o stopniu zagrożenia kryzysem walutowym.

The author of the paper concentrates on monetary policy of National Polish Bank in 2000. Annual inflationary aim wasn't realised. Monetary policy of National Polish Bank had restrictive character. Interest rates and discipline of money issue increased in 2000. Selling of exchange rate of złoty was the most important event of the year. Level of Polish investment ratio informed us about the level of danger in currency crisis. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rybiński K.: Możliwości i celowość regulacji przepływu kapitałów krótkoterminowych. Referat opublikowany przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, czerwiec 2000 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu