BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczakowska-Proczka Joanna
Tytuł
Skarb Państwa w publicznym systemie finansowym Polski
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 179-185, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Rola państwa w gospodarce, Interwencjonizm państwa, Sektor publiczny w gospodarce, Finanse publiczne, Gospodarka, Dług publiczny
States' role in economy, Government intervention, Public sector in economy, Public finance, Economy, Public debt
Firma/Organizacja
Ministerstwo Skarbu Państwa
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie roli Skarbu Państwa w publicznym systemie finansowym. Autorka omawia organizację i sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa oraz analizuje zadłużenie Skarbu Państwa. Wyodrębnia następujące funkcje Skarbu Państwa: majątkową, skarbnika, gwaranta i poręczyciela oraz inwestora.

The aim of the article is a role of a Treasury in public financial system in Poland. The author discusses organization and the way of government property's management and analysis of national debt. The author pointed out some Treasury's functions such as relating to property, treasurer, guaranter, guarantee and investor. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borodo A. (1999): Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot.
  2. Domaszewicz R. (1994): Finanse w gospodarce rynkowej. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
  3. Gajl N. (1996): Skarb Państwa. PWE, Warszawa.
  4. Gaudemet P.M. (1990): Finanse publiczne. PWE, Warszawa.
  5. Malinowska E., Misiąg W., Niedzielski A., Pancewicz J. (1999): Zakres sektora publicznego w Polsce. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk.
  6. Owsiak S. (1999): Finanse publiczne teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
  7. Pietrzak B., Polański Z. (2000) (red.): System finansowy w Polsce lata dziewięćdziesiąte. PWN, Warszawa.
  8. Prognoza długu publicznego i kosztów jego obsługi do 2019 r. Materiały Ministerstwa Finansów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu