BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zadora Halina
Tytuł
Przedsiębiorstwo wobec ryzyka finansowego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 393-400, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, Zachowania przedsiębiorstw
Risk, Risk management, Enterprises financial management, Decision making under conditions of risk, Enterprise behaviour
Abstrakt
Przedsiębiorstwo działa w warunkach ryzyka. Ryzyko jest obecne w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Czynniki ryzyka mogą być różne, a ich charakter sprawia, że mówimy o ryzyku systematycznym lub ryzyku specyficznym. Przedsiębiorstwo może skutecznie ograniczyć ryzyko systematyczne, jeśli zbuduje system regulacji składający się z elementów sprzężonych ze sobą w sposób alternatywny. W artykule przedstawiono okoliczności powstawania ryzyka, ryzyko finansowe i inne ryzyka działalności przedsiębiorstwa, zachowania przedsiębiorstw wobec ryzyka oraz przykłady ochrony przed ryzykiem.

Company plays in conditions of risk. The risk appears in operational, financial and investment activity. The features of risk might be different and their character allows us to talk about systematic and specific risk. The company may sufficiently limit the systematic list if its builds regulation system combined of the coupling element in alternative way. Conditions of creating the risk, financial risk and other kinds of risk of company's activity risk were presented. Company's reaction of the risk and the example of the protection against risk were also mentioned. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziawgo D. (1998): Credit-rating: ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. PWN, Warszawa.
  2. Fedorowicz Z. (1995): Podstawy teorii finansów. Poltext, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  3. Gmytraszewicz M. (2001): Rezerwy w rachunkowości. Difin, Warszawa.
  4. Lange O. (1965): Wstęp do cybernetyki ekonomicznej. PWN, Warszawa.
  5. Smithson Ch.W., Smith C.N., Wilford Jr D.S. (2000): Zarządzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu