BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biniecki Jerzy, Szczupak Bogumił
Tytuł
Strategiczne myślenie o przyszłości gminy
Strategic Thinking about the Future of a Commune.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004, 128 s., rys., tab., bibliogr. s.121-124
Słowa kluczowe
Gmina, Strategia rozwoju gminy, Planowanie strategiczne, Rozwój lokalny
District, District development strategy, Strategic planning, Local development
Abstrakt
Podjęto próbę uporządkowania pojęć dotyczących strategii rozwoju gminy i jej funkcji. Następnie omówiono etapy budowy strategii gminy oraz warunki sukcesu tej strategii (w tym bariery myślenia strategicznego i elementy polityki rozwoju gminy).

There is an attempt to put in order the terminology on development strategy of a commune (Polish administrative unit) and its functions. Authors have discussed stages of commune's building strategy as well as terms of success of the commune together with some barriers of a strategic thinking and elements of commune's development policy. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R. Zarządzanie w małych dawkach. PWN, Warszawa 1993.
 2. Algunos metodos para implicar a la poblacion en el desarrollo local. Rural-Europe, European Commission, AEIDL 1997.
 3. Ansoff H.I. Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 4. Bamberger I.Values and strategic behaviour. "Management International Review" 1986, Vol. 26, No. 4.
 5. Barczyk Z., Biniecki J., Szczupak B. Strategia przedsiębiorczości gminy Bieruń. Bieruń 2000.
 6. Biniecki J. Wyznaczanie priorytetowych projektów regionalnych: zarys problematyki. Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, Katowice 1996.
 7. Biniecki J., Frenkiel W. Platformy inicjatyw lokalnych. [W:] Polityka regionalna i zarządzanie rozwojem lokalnym. Praca zbiorowa pod red. A. Klasika. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 8. Biniecki J., Szczupak B. Konkurencyjność w strategiach rozwoju lokalnego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Mogilany 1999.
 9. Biniecki J., Szczupak B. Strategia rozwoju miast w tradycyjnych regionach przemysĹ‚owych w okresie przedakcesyjnym. [W:] Horni Slezsko a Severni Morava jako silny region Stfedni Evropy. Vysoka skola banska - Technicka univerzita v Ostrava, Ostrava 2000.
 10. Blakely E.J. Planning local economic development: theory and practice. Sage Publications, Newbury Park-London-New Delhi 1989.
 11. Borgatti S.P. Stakeholder analysis, October 1997; http://www.analytictech.com/mb021/stakehold.htm
 12. Broszkiewicz R. Podstawy gospodarki miejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 13. Caulfield L, Schultz J. Planning for change: strategic planning in local government. Longman, London 1989.
 14. Cuaresma M., Pecqueur B. Mener un projet de developpement. Les Editions de l'Organisation, Paris 1997.
 15. Domański R. Strukturalne zmiany systemów geograficznych spełniających warunki rozwoju podtrzymywalnego. [W:] Strategie rozwoju wielkich miast. Praca zbiorowa pod red. R. Domańskiego. Biuletyn KPZK PAN nr 169. Warszawa 1995.
 16. Godet M. De l'anticipation a l'action: manuel de prospective et de strategie. Dunod, Paris 1991.
 17. Gordon G.L. Strategiczny plan dla gminy: jak osiągnąć sukces. Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1998.
 18. Guidance note on how to do stakeholder analysis of aid projects and programmes. Overseas Development Administration, Social Development Department, July 1995.
 19. Gunning J.P. Understanding democracy: an introduction to public choice. Nomad Press 1999.
 20. Howe W.S. Corporate strategy. Macmillan, London 1988.
 21. Iniciativas locais de emprego. SIAE, Rio de Janeiro 1996.
 22. Jewtuchowicz A. Strategia rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarki. [W:] Strategie rozwoju wielkich miast. Praca zbiorowa pod red. R. Domańskiego. Biuletyn KPZK PAN, z. 169. Warszawa 1995.
 23. Jewtuchowicz A. Środowisko przedsiębiorczości a rozwój terytorialny. [W:] Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Praca zbiorowa pod red. F. Kuźnika. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, PTE Katowice, Katowice 1996.
 24. Johnson G., Scholes K. Exploring corporate strategy. Prentice Hall, New York-London 1993.
 25. Kemeny J. Nauka w oczach filozofa. PWN, Warszawa 1967.
 26. Kierzkowski T. Ocena programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2001.
 27. Klasik A. (red.) Planowanie strategiczne. PWE, Warszawa 1993.
 28. Klasik A., Kuźnik F. Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. [W:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego: doświadczenia i perspektywy. Praca zbiorowa pod red. S. Dolaty. T. 2. Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 29. Kozielecki J. Psychologiczna teoria decyzji. PWN, Warszawa 1977.
 30. Kuźnik F. (red.) Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Katowice 1996.
 31. La region et ses territoires: indicateurs socio-economiques sur les zones d'emploi du Nord-Pas de Calais. Agence Regionale de Developpement/Conseil Regional Nord-Pas de Calais, Lille 1990.
 32. Majka J. Etyka życia gospodarczego. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1990.
 33. Nowakowska A. Appui local a I 'entrepreneurial. In: Milieu entrepreneurial, innovation et developpement territorial. "Cahiers d'Economie Applique aux Sciences Humaines" nr 17, Universite Paul Valery, Montpellier 1998.
 34. Osborne D., Gaebler T.A. Rządzić inaczej: jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administracją publiczną. Media Rodzina of Poznań, Poznań 1993.
 35. Pearson G.J. Strategic thinking. Prentice Hall, New York-London 1990.
 36. Perrin J.C. Dynamika przemysłowa a rozwój lokalny: bilans w kategoriach środowisk. "Studia Regionalne" nr 1. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1995.
 37. Piasecka E. Brytyjska koncepcja układów partnerskich w lokalnym rozwoju gospodarczym. [W:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 38. Porter M. Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 39. Regional economic development tools. Eurada, Brussels, January 1998.
 40. de Sainte Marie G. Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Poltext, Warszawa 1993.
 41. STRATEGOR Zarządzanie firmą. PWE, Warszawa 1995.
 42. Szczepański M.S., Rojek P. (red.) Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2001.
 43. Szczupak B. Strategia rozwoju gminy a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. [W:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania: strategia rozwoju, preferencje społeczne i identyfikacja problemów. Politechnika Śląska, Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, "Biuletyn" nr 21. Gliwice 1998.
 44. Szczupak B., Biniecki J. Strategia przedsiębiorczości gminy Bieruń. Bieruń 2000.
 45. Szczupak B., Biniecki J. Strategia przedsiębiorczości miasta Radzionkowa. Radzionków 2000.
 46. Szczupak B., Biniecki J. Strategia rozwoju gminy Gaszowice. Gaszowice 1997.
 47. Szczupak B., Biniecki J. Strategia rozwoju gminy Jaworze. Jaworze 1999.
 48. Szczupak B., Biniecki J. Strategia rozwoju gminy Klucze. Klucze 1996.
 49. Szczupak B., Biniecki J. Strategia rozwoju gminy Kobiór. [W:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kobiór. Terplan, Katowice 1998.
 50. Szczupak B., Biniecki J. Strategia rozwoju gminy Zbrosławice. Zbrosławice 1999.
 51. Szczupak B., Biniecki J. Strategia rozwoju miasta Będzina. Rada Miasta, Będzin 1999.
 52. Szczupak B., Biniecki J. Strategia rozwoju miasta Bierunia. Rada Miasta, Bieruń 2000.
 53. Szczupak B., Biniecki J. Strategia rozwoju miasta Radzionkowa: raport syntetyczny. Radzionków 2000.
 54. Szczupak B., Biniecki J. Strategia rozwoju miasta Żory. Katowice 1997.
 55. Szczupak B., Biniecki J. Strategia rozwoju miasta Tychy: Tychy 2013. Tychy 2003.
 56. Szczupak B., Biniecki J. Strategia rozwoju Tychy 2010. Rada Miasta, Tychy 2000.
 57. Szczupak B., Biniecki J. Strategia rozwoju Zebrzydowice 2010. Pracownia Urbanistyczna, Rybnik 2000.
 58. Szczupak B., Biniecki J. Strategiczne cele l kierunki rozwoju gminy Libiąż. [W:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Libiąż. Biuro Rozwoju Miasta, Katowice 1998.
 59. Szczupak B., Biniecki J. Czornik M. Strategia rozwoju Bytomia 2001-2015. Bytom 2001.
 60. Tillamook Strategic Vision 2020, http://tcf.tillamook.kl2.or.us/
 61. Wagner P. Kilka uwag na temat ustawy o gospodarce komunalnej. "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 12.
 62. Wolf Ch. Market or governments: choosing between imperfect alternatives. The MIT Press, Cambridge, Mass. 1994.
 63. Wysocka E., Koziński J. Strategia rozwoju gminy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1992.
 64. Zaucha J. Społeczne podstawy polityki rozwoju regionalnego. [W:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu