BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Barbara
Tytuł
Kredytowe instrumenty finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych gmin
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 209-218, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Inwestycje, Finanse publiczne, Budżet gminy, Dochody budżetowe, Finansowanie inwestycji w gminie, Kredytowanie gmin, Dochody gminy, Gmina
Investment, Public finance, District budget, Budget revenue, Investment financing in district, Municipalities lending, Local revenues, District
Abstrakt
W artykule zanalizowano sytuację finansową gmin w latach 1995-1999 oraz określono potrzeby inwestycyjne gmin i sposoby ich finansowania. W badanym okresie niekorzystne dla gmin zjawiska wystąpiły zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Obserwuje się systematyczny spadek dynamiki dochodów i wydatków. Dominującą formą finansowania deficytu budżetów gmin były kredyty bankowe i pożyczki. W konkluzji przedstawiono argumenty uzasadniające szersze niż dotychczas wykorzystanie zwrotnych źródeł finansowania inwestycji.

Financial situation in 1995-1999 was analysed and the investment needs and the ways of its financing were discussed. In the researched period unfavourable phenomenon appeared as well on income side and budget expenses. In conclusion, some arguments for wider using of investment financial sources were given. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kopańska A. (2000): Komunalny rynek kapitałowy w Polsce w latach 1995-1999. Wpływ funduszy pomocowych z Unii Europejskiej na dalszy rozwój tego rynku. "Samorząd terytorialny" 12, s. 14-23.
  2. Raport FE i BB (2001): Raport z badania rynkowego gmin. Warszawa: Fundacja Edukacji i Badań Bankowych.
  3. Rudzka-Lorentz Cz. (2000): Decentralizacja finansów publicznych a samorządność jednostek samorządu terytorialnego. W: Reforma administracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne. Warszawa: SGH.
  4. Woźniak B. (2000): Ocena sytuacji finansowej gminy na potrzeby banku komercyjnego. W: Reforma administracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne. Warszawa: SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu