BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jahn Joanna
Tytuł
Luka innowacyjna między Polską a krajami Unii Europejskiej
Innovation Gap between Poland and European Union Countries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1099, s. 213-224, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Finansowanie inwestycji, Luka technologiczna, Innowacyjność gospodarki, Badania i rozwój (B+R)
Investment financing, Technological gap, Innovation economy, Research & Development (R+D)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano przeglądu ocen innowacyjności gospodarki polskiej według European Innovation Scoreboard oraz rankingu światowego Forum ekonomicznego. Przedstawiono również dane dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce i w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

The article includes the review of innovation indicators presented by European Innovation Scoreboard and the Growth Innovation Index. There are also data concerning the level of innovativeness of enterprises in Poland and in the new countries in the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Crowney P., Innovation Activity in the New Member States and Candidate Countries, "Statistics in Focus" 2004 nr 12.
 2. Dietrich M., Uwagi na temat innowacyjności gospodarki w Polsce, Nauka, PAN, 1997 nr 4.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000, GUS, Warszawa 2001.
 4. Götzfried A" R&D in the business enterprise sector of the European Union, "Statistics in Focus" 2005 nr 4.
 5. Krasowski M., Witczak M., Bariery w transferze technologii, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999 nr 9.
 6. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej SGH, Warszawa 2003.
 7. Nauka i technika w 2002 r., GUS, Warszawa 2004.
 8. Przedsiębiorczość w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005. 9. STI Scoreboard 2003, OECD.
 9. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 10. The Lisbon European Council - an Agenda of Economic and Social Renewal for Europe.
 11. Trzecie sprawozdanie okresowe na temat spójności, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, l 17.05.2005.
 12. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 13. www.cordis.lu (02.08.2005).
 14. www.oecd.org (30.07.2005).
 15. www.pfsl.pl (03.08.2005).
 16. www.weforum.org (04.08.2005).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu