BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekarski Maciej
Tytuł
Inicjatywa wspólnotowa URBAN jako narzędzie polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów miejskich
Community Initiative URBAN as a Tool of the EU Policy Concerning URBAN Areas Development
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1099, s. 438-449, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Rozwój miasta, Program URBAN, Miasto
City development, URBAN Programme, City
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyzwania przed którymi staja europejskie miasta. Przybliżono genezę inicjatywy wspólnotowej URBAN. Omówiono silne i słabe strony tego programu. Zamieszczono i porównano dane dotyczące programów URBAN I i URBAN II.

Europe is a continent characterised by high degree of urbanization. Nowadays about half of the population live in cities and towns with more than 50 000 inhabitants. The URBAN areas are, on the one hand, centres of economy, culture, science and technology but on the other they face major problems such as multiple deprivation, economic and social exclusion, degradation of both the natural and built environment, congestion, crime, intolerance and racism, and loss of a sense of community. That leads us to idea of sustainable URBAN development. The purpose of this paper is to present EU URBAN development policy. In particular there is described an instrument of the policy - Common Initiative URBAN, its history, goals, actions and achievements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ex Post Evaluation of URBAN Community Initiative 199401999, Final Report, August 2003, GHK, Bruxelles-London.
  2. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/urban/audit/src/intro.html.
  3. Notice to the Member States on URBAN (Ref. 94/C 180/02).
  4. The Programming of the Structural Funds 2000-2006: An Initial Assessment of the Urban Initiative, komunikat Komisji Europejskiej COM (2002) 308 final, Bruxelles 2002.
  5. The URBAN Audit. An Introduction and First Results, Elisabeth Helander, Komisja Europejska. Prezentacja przygotowana na Szczyt w Noorgvijk, październik 2004, plik City Summit Presenta-tion.pdf, http://www.urbanaudit.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu