BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukla Bogusława
Tytuł
Środki unijne w finansowaniu infrastruktury komunalnej na przykładzie gmin powiatu gliwickiego
European Union Resources in Financing of Communal Infrastructure on the Example of Communes from Gliwice District
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1099, s. 459-469, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Infrastruktura komunalna, Finansowanie inwestycji w gminie, Fundusze strukturalne
Municipal infrastructure, Investment financing in district, Structural funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę wykorzystania środków unijnych przez gminy w powiecie gliwickim. Na omawianym przykładzie widać, że środki z funduszy unijnych mogły i mogą być z powodzeniem wykorzystywane do finansowania nowej lub modernizacji istniejącej gminnej infrastruktury komunalnej.

In the framework of the policies of cohesion, the European Union supports poorer member countries. These countries may get help which supports their development. The main purpose of regional policy is comprehensive affirmation of harmonious development of the whole union, first of all, escalation of degree of economic, spatial and social cohesion of their countries and regions, as well as cutting the limitation of internal differences in the development. From early 90's also Poland gains access to EU's direct financial and technical support. In that time programs, so-called pre-accession funds, which support aims of regional politics, were implemented. The main source of the support of environmental communal investments in the years 1999-2003 were the following programs: PHARE, SAPARD and ISPA, which in participation of domestic funds enable the realization of many investments of communal infrastructure. The accession to the European Union cuts Poland from the access to Structural Funds and Cohesion Funds - which are most important tools of structural (regional) politics. Support will be also given in the framework of the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism. At this moment these founds are waiting for startup. The aim of this article is to show the European Union resources which are accessible for financing of communal infrastructure in the pre-accessing period of time and after the accession of Poland to the European Union. Exemplification is related to the communes from the Gliwice district. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (DzU 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 2. Biuletyn MGiP dotyczący funduszy strukturalnych i pomocy regionalnej: http://www.eog.gov.pl/.
 3. Centrum Informacji o Środowisku, Departament Integracji Europejskiej Ministerstwa Ochrony Środowiska 2004.
 4. Centrum Informacji o Środowisku - fundusze przedakcesyjne; European Commission - Financial Assistance on Enlargement; http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare.
 5. Community Support Framework 2004-2006, Brussels-Warsaw, December 2003.
 6. Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w programie SAPARD, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2003.
 7. MGiP - przewodnik po funduszach strukturalnych; http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ISPA, Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006.
 8. MGiP - przewodnik po funduszach strukturalnych; http://www.funduszestiukturalne.gov.pl/PHARE.
 9. Ogólny podręcznik wdrażania funduszy strukturalnych, MGiP, Warszawa 2004.
 10. Poradnik prawny dla gmin, publikacja UKiE; http://www.cie.gov.pl/publikacje/cd6-2004/index.htm.
 11. Przewodnik po funduszach strukturalnych, MGiP, Delpol, Warszawa 2004.
 12. Przewodnik po funduszach strukturalnych, MGIP oraz reprezentacja KE w Polsce, Warszawa 2004.
 13. Strategie wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, Warszawa 2004.
 14. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU 2000 nr 142, poz. 1591).
 15. Uzupełnienie ZPORR, MGiP, Warszawa 2004.
 16. Wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska - praktyczne informacje dla samorządów, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 2004.
 17. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, MGiP, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu