BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brajer Elżbieta, Guedalla Martin, Chalmers Colin
Tytuł
Nowe metody w zarządzaniu kapitałem ludzkim : czy istnieje związek między inteligencją emocjonalną a efektywnością w pracy?
New Methods in HRM : Is There a Correlation Between Emotional Intelligence and Productivity?
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 900, s. 312-324, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu : problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Efektywność pracy, Psychologia biznesu, Materiały konferencyjne
Human capital, Human Resources Management (HRM), Work effectiveness, Business psychology, Conference materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie nowego trendu w zarządzaniu kapitałem ludzkim, jakim jest badanie i doskonalenie kompetencji emocjonalnych w miejscu pracy. Pokazano czym jest inteligencja emocjonalna (EI/EQ), opierając się głównie na teorii D. Golemana oraz związane z nią metody rekrutacji i treningu.

Based on earlier work of Thordnike, Gardner and Mayer& Salovey, Daniel Goleman and others have been developing the concepts of Emotional Intelligence and Emotional Competency. Over the last decade their work has been directed at the working environment of large to medium sized companies using such paradigms with psychometric testing and trainings. They also include evaluations of efficacy both for employees and for leadership determinants. Much of the published work refers to companies based in North America and some in Europe and Asia. In this paper we will present theoretical work and practical research carried out to incorporate the use of EI in the workplace. This is to indicate a correlation between EI and productivity as well as to stress necessary conditions and the advantages of recruitment and training based on the concept of emotional intelligence, both for staff and managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN 1991.
 2. Childress J.A.: Time for Leadership. Leadership Press 2000.
 3. Cherniss C.: Bringing Emotional Intelligence into Workplace. The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations, Rutgers University 1998.
 4. Cooper R.K., Sawaf A.: EQ. Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA 2000.
 5. Gardner H.: Multiple Intelligences. New York: Basic Books 1993.
 6. Guedalla M., Chalmers C.: ESF Emotional Intelligence Training. University of Westminster 2000.
 7. Goleman D.: Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina 1999.
 8. Jurkowski R.: Zarządzanie personelem. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1998.
 9. Kahn W.A.: Psychological Conditions of Personal Enggagement and Disengagement at Work. "Academy of Management Journal" 1990 nr 33, s. 692-724.
 10. Kierstead J.: Human Resource Management Trends and Issues: Emotional Intelligence (EI) in the Workplace. Public Service Commission of Canada 1999.
 11. Mehrabian A.: Silent Messages. Belmont, California, Wadsworth 1971.
 12. Mehrabian A.: Beyond IQ: Broad-B Measurment of Individual Success Potential or "Emotional Intelligence". Genetic, Social, and General Psychology Monographs 2000 nr 126, s. 133-239.
 13. Mayer J.D., Salovey P.: The Intelligence of Emotional Intelligence. "Intelligence" 1993 nr 17, s. 433-442.
 14. McClelland D.: Behavioral Event Interviews as an Alternative to Traditional Ability Tests as a Way to Identify Personal Competencies Associated with Top Executive Success. Psychological Science 1998.
 15. Łukasiewicz M.: Uwarunkowania wykorzystania oceny umiejętności społecznych kierownika do zwiększenia skuteczności kierowania. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T. IV. Pod red. S. Witkowskiego. Prace Psychologiczne XLVII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998.
 16. Pedler M., Bourgoyne J., Boydel T.: A Manager's Guide to Self-development. London: The McGraw-Hill Companies 1994.
 17. Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T. IV. Pod red. S. Witkowskiego. Prace Psychologiczne XLVII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998.
 18. Ruisel I.: Social Intelligence. Conception and Methodological Problems. "Studia Psychologica" 1992 nr 34, s. 281-296.
 19. Zasoby ludzkie w firmie. Pod red. A. Sajkiewicz. Warszawa: Poltex 2000.
 20. Spencer L.M., Spencer S.M.: Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley and Sons 1993.
 21. Schwartz T.: How Do You Feel? "Fast Company" 2000 nr 35, s. 296.
 22. Thorndike E.L.: Intelligence and Its Uses. "Harper's Magazine" 1920 nr 140, s. 227-235.
 23. Vogel G.: Scientists Probe Feelings Behind Decision-making. "Science", February 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu