BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziębicki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Tworzenie motywacyjnych systemów premiowych w warunkach krajowych przedsiębiorstw państwowych i instytucji sfery budżetowej
Creating an Incentive Bonus System for Domestic State-owned Enterprises and Institutions of Budgetary Sector
Źródło
Folia Oeconomica Bochniensia, 2006, nr 4, s. 153-168, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne, Techniki motywowania, Przedsiębiorstwo państwowe, Sfera budżetowa
Motivating employees, Motivating systems, Motivation techniques, State enterprises, Budgetary sphere
Uwagi
streszcz.enie
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne zasady tworzenia skutecznych systemów premiowych, oraz najczęściej popełniane w tym względzie błędy w krajowych przedsiębiorstwach państwowych i instytucjach sfery budżetowej. Następnie omówiono współczesne uwarunkowania tworzenia rozwiązań premiowych w tych organizacjach, a także wskazano możliwe i pożądane kierunki zmian. W ostatniej części przedstawiono propozycję kompleksowego systemu premiowania dostosowanego do warunków krajowego przedsiębiorstwa państwowego.

General rules on creating an efficient bonus systems together with the most common mistakes in that matter in domestic enterprises and institutions of budgetary sector have been presented in the first part of the article. Next, the contemporary conditions for creating the bonus system in these organizations as well as possible and desirable changes have been discussed. In the last part of the paper, an offer of complex bonus system adjusted to the conditions of domestic state-owned enterprise has been presented.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berłowski P., Praktyka premiowania, "Personel i Zarządzanie" 2003, nr 11.
  2. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  3. Kopertyńska W., System piać przedsiębiorstwa, Wrocław 2000.
  4. Levinson H., Zarządzanie przez czyje cele?, "Harvard Business Review Polska" 2004, nr 3.
  5. Rosa M., Premie, bonusy, benefity, "Personel i Zarządzanie" 2004, nr 2.
  6. Sekuła Z., Wynagrodzenie zmienne i rzeczowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  7. Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce, Pod red. S. Borkowskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu