BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Ewa (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Żuk Waldemar (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Komputerowy system do badania właściwości higienicznych materiałów stosowanych w odzieży i obuwiu
A computer aided system for testing hygienic properties of clothing and footwear materials
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2004, nr 1, s. 56-71, bibliografia 17 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Obuwie, Odzież, Wyroby skórzane, Wyroby włókiennicze, Tworzywa sztuczne, Metody pomiarowe, Oprogramowanie komputerowe, Metody badawcze
Commodity science, Industrial commodities, Shoes, Clothing, Leather products, Textile products, Plastics, Measuring methods, Computer software, Research methods
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest przepływ pary wodnej wywołany gradientem ciśnienia i temperatury przez struktury włókniste umieszczone jako porowata przegroda prostopa­dle do kierunku ruchu gazu. Opisano stanowisko laboratoryjne „Hy-tester" zaprojektowa­ne i zbudowane przez autorów do realizacji takiego przepływu. Badania prowadzono w oparciu o pomiary strumienia masy i różnicy ciśnienia cząstkowego po obu stronach przegrody, analizowano występujące zależności pomiędzy rejestrowanymi w czasie po­miarów wielkościami. Do oceny procesów dyfuzyjnych w badanym układzie zapropono­wano współczynnik przenikania pary wodnej. Wykazano, że jest to lepsza miara właści­wości higienicznych materiałów tekstylnych, skór i tworzyw skóropodobnych, niż stoso­wany powszechnie w normach do wyrażenia ilościowego przepuszczalności strumień masy. Poza tym, wprowadzono pojęcie „suchego" przenikania ciepła i pary wodnej przez mate­riał, które określa czas komfortowego użytkowania wyrobu. (oryg. streszcz.)

The paper deals with water vapour flow driven by pressure and temperature gradients through fibrous structures placed as a porous barrier perpendicularly to the direction of gas flow. The "Hy-tester" laboratory stand designed and constructed by the authors to analyse such flows is described. The performed tests are based on water vapour transmission and differential partial pressure measurements on both sides of the barrier and rela­tionships between measured quantities are analysed. To evaluate diffusion processes in the tested system the water vapour permeability (permeance) is proposed. It is shown that this parameter is a better measure of hygienic properties of textiles, leathers and leatherlike materials than water vapour transmission rate being commonly used in standards to describe permeability quantitatively. In addition, the term of "dry" heat and water vapour transfer through materials is proposed to determine the period of product comfortable use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu