BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrona Bartłomiej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej
The Idea, Functions and Accounting Precedent Rules in Free Market Economy
Źródło
Folia Oeconomica Bochniensia, 2006, nr 4, s. 125-138, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Zasady rachunkowości, Informacyjna funkcja rachunkowości
Accounting, Accounting theory, Accounting principles, Information function of accounting
Abstrakt
W artykule opisano krótko historię i istotę rachunkowości jako systemu informacyjno-kontrolnego działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. System ten posiada dwie podstawowe cechy: uniwersalność i elastyczność. Wymieniono tu podstawowe funkcje i zasady rachunkowości oraz zaprezentowano krótką ich charakterystykę.

There is a short description of a history and the idea of accounting as information system of the economic activity of an enterprise. The system has two basic features such as generality and flexibility. The author mentioned basic functions and accounting rules as well as presented their short description.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, częstochowa 1995.
 2. Burzym E., Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, "Rachunkowość" 1977, nr l i 2.
 3. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 4. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2002.
 5. Jaklik A., Micherda B., Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1992.
 6. Kamela-Sowińska A., Przedmiot i ogólny zakres zmian w rachunkowości, Zeszyty Fundacji Własności Prywatnej Nr 2.
 7. Messner Z., Międzynarodowe standardy rachunkowości i ich znaczenie, Zeszyty Naukowe AE Katowice Nr 135,1944.
 8. Messner Z., Rachunek kosztów jako instrument operatywnego zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, PWE, Warszawa 1972.
 9. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe AE; Seria Specjalna: Monografie Nr 129, Wydawnictwo Uczelniane AE, 1997.
 10. Micherda B., Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości, [w:] Podstawy rachunkowości, pod red. B. Micherdy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. D. Misńska D., Podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa 1994.
 12. Nowak E" System informacyjno-decyzyjny współczesnej rachunkowości, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 638.
 13. Nowak E., Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE Wrocław Nr 690,1994.
 14. Siwoń B., Współczesne tendencje rozwoju rachunku kosztów i wyników, PWE, Warszawa 1972.
 15. Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 16. Wierzbicki T., Rachunek kosztów w warunkach nowoczesnej techniki obliczeniowej, PWE, Warszawa 1972.
 17. Żyznowski T., Rachunkowość jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu